Úřad práce v Havlíčkově Brodě má v současné době k dispozici i mnohem více pracovních míst, než tomu bylo v loňském roce, ale pro nezaměstnané ve věkové kategorii nad padesát let je šancí na trhu práce čím dál tím méně. „Nezaměstnaným obecně můžeme v současné době nabídnout kolem sedmi set volných pracovních míst, loni to byla zhruba stovka. Žádný významný zaměstnavatel v okre-se se propouštět nechystá," zahájil optimisticky hodnocení situace na pracovním trhu ředitel havlíčkobrodského úřadu práce Martin Kouřil.

Negativem je ale podle jeho slov skutečnost, že se neustále zvyšuje doba, po kterou někteří nezaměstnaní zůstávají v evidenci. „V průměru je to 600 dní a týká se to nezaměstnaných nad padesát let. Ale to není jen otázka Havlíčkobrodska, nýbrž celé republiky. Úřady práce to začínají vnímat jako vážný problém, který je nutné řešit, a to i proto, že věk odchodu do důchodu se má zvyšovat. Přitom pro nezaměstnané nad padesát let není uplatnění, navíc v této věkové kategorii začínají stále více převažovat muži," konstatoval Kouřil.
Dodal, že pro nezaměstnané této věkové kategorie je čím dál těžší vytvořit nějaký projekt, na který by budoucí zaměstnavatelé slyšeli a dali starším uchazečům šanci.

„Není pravda, že se nezaměstnaní ve věku nad padesát let nesnaží najít práci. To se vztahuje jen na malé procento lidí, a ti jsou v každé věkové kategorii. Jenže mít snahu nestačí. Nezaměstnaní nad padesát let nemohou práci najít, protože je zaměstnavatelé nechtějí. Ovšem jim ani úřadu práce to přímo neřeknou, jelikož dobře vědí, že se tím dopouštějí diskriminace," zdůraznil Kouřil. Podle jeho názoru někteří zaměstnavatelé přežívají v určitých stereotypech. „Tvrdí, že lidé nad padesát let jsou pomalí, často nemocní, nemají zájem zvyšovat si svoji kvalifikaci, ale ani jedno není pravda. Například havlíčkobrodský úřad práce má smíšený pracovní kolektiv a nevím, že by zaměstnanci nad padesát let byli více nemocní, nebo nestačili mladším," podotkl ředitel.

Ne všichni zaměstnavatelé ale takovým způsobem přemýšlejí. V Česku už ti „osvícenější" podnikatelé začínají diskriminaci starších zaměstnanců vnímat jako ohrožení konkurenceschopnosti.

„Jsou na omylu ti podnikatelé a vedení těch podniků, které vyhází všechny staré zaměstnance v domnění, že jim něco nového a progresivního vymyslí týmy složené z dvaceti až pětatřicetiletých mladých Čechů. Nevymyslí vůbec nic," řekl v této souvislosti šéf Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Aktuální nápad ministryně práce Michaely Marksové-Tominové motivovat firmy k zaměstnávání lidí nad padesát let nižším sociálním pojištěním je podle Špicara sice zajímavý, ovšem pokud nenarazí na „realitu státního rozpočtu".

Napište, že je vám 45 let a uvidíte

Většina obyvatel České republiky ve věku nad padesát let se s nějakou formou věkové diskriminace už setkala.

„Zkuste si podat žádost o místo do známé české automobilky. Napište, že máte vzdělání, umíte anglicky, jste ochotni přijmout jakoukoliv práci, ale jakmile vyplníte povinnou kolonku věk a je vám víc než pětačtyřicet, nemáte šanci. Personalisté ve firmách mají interní příkaz odmítat žádosti starších uchazečů, vím to ze spolehlivého zdroje," prozradil například pan Miroslav z Havlíčkova Brodu.

Diskriminaci na vlastní kůži zažila i paní Jana.

„Odešla jsem poté, co nastoupil nový vedoucí, který ženám kolem padesáti říkal baby s taškou, které na jeho oddělení nemají co dělat. Jeho matka byla ve stejném věku. Zajímalo by mě, jestli i jí tak urážel," povzdechla si bývalá knihovnice.

Řady zaměstnanců úřadu práce v Havlíčkově Brodě rozšířili v současné době dva noví zaměstnanci, jejichž prvořadým a hlavním úkolem je pomáhat lidem, kteří chtějí novou práci najít.

„S každým uchazečem o zaměstnání pracují individuálně. Probírají s nimi veškeré možnosti jejich profesního uplatnění na trhu práce a snaží se, aby se uchazeč nestal vůči své aktuální situaci pasivním," uzavřel ředitel Martin Kouřil.