Při těch mladí chlapci zapalovali košťata, vyhazovali je do vzduchu a ty potom připomínaly létající čarodějnice. 

Oheň o čarodějnicích má v Dolní Březince tradici již jinou, lidi, zejména rodiny s dětmi, se tam schází při hudbě, grilované klobáse a dobrém pivku. Vše organizují mladí obyvatelé této příměstské části města Světlá nad Sázavou, počínaje postavením pořádné vatry s krásnou čarodějnicí na jejím vrcholu, zajištěním občerstvení pro příchozí konče. Chvála jim!

Zapálení ohně bylo tentokrát stylové, cti zažehnutí ohně před dvěma sty diváků se dostalo dívence přestrojené za čarodějnici, po setmění nechyběly nezbytné petardy a světlice. K vydařenému večeru, který se protáhl až k půlnoci, přispělo příjemné, téměř letní počasí.

Jiří Víšek