Na levém břehu řeky stál již před rokem 1350 přičiněním vilémovského kláštera.

Uvnitř je právě 400 let starý náhrobní kámen s tímto obtížně čitelným textem: „Léta Páně 1615 dne 18, měsíce září dokonala pouť svou urozená paní Anna Častolárová rozená panna z Lub a na Vestci, manželka urozeného a statečného rytíře pana Kryštofa Častolára Dlouhovesského".

Od roku 1958 je kostel památkově chráněn, současně jako stavební a přírodní památka. Uvnitř totiž žije kolonie kriticky ohroženého netopýra velkého. 

Ivo Havlík