Jak informoval lipnické zastupitele kastelán Marek Hanzlík, v současné době se provádí obnova nádvoří, navazovat bude obnova komunikace, spočívající v odstranění panelů a položení nové cesty z žulových odseků. Další stavbou je památková obnova druhého patra a fasád Thurnovského paláce. V letošním roce bude také zažádáno správou hradu o dotaci na obnovu šindelových střech a na osvětlení nádvoří hradu.

„V rámci této akce je budováno lešení a staveniště. S touto velkou investiční akcí je spojen poměrně velký stavební ruch zejména na takzvané zámecké ulici v blízkosti školy," sdělil kastelán.

Proto správa hradu žádá obyvatele obce o pochopení a zvýšenou pozornost v době stavební činnosti. Bezprostřední okolí hradu je v současné době staveništěm a je potřeba dbát zde zvýšené opatrnosti.

Pro zájemce z řad obyvatel uspořádala správa hradu minulou sobotu exkurzi po staveništia obnovovaných prostorách hradu. Z důvodů stavby se letos také tradiční pálení čarodějnic nebude konat na hradě, ale v lipnickém amfiteátru.