Rehabilitace této památky, která je jednou z nejvýznamnějších ve městě, paří k příkladným obnovám uplynulých let v Kraji Vysočina.

„Národní památkový ústav několikrát doporučil Ministerstvu kultury pokračovat v poskytování příspěvku z programu záchrany architektonického dědictví na obnovu kostela sv. Františka Serafínského v Golčově Jeníkově. Památkáři také po celou dobu obnovy prováděli odborný dohled," uvedla vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Jana Musilová.

Práce zahrnovaly opravu střechy s pálenými taškami, opravu omítek takzvané Kaštanky, tedy vnitřních stěn dvorku a ohradních zdí průčelí, opravu brány a zrestaurování pískovcové sochy Madony a Santa Casa na bráně.

„Celková obnova pláště kostela vyvrcholila v roce 2015. Při opravě západního průčelí kostela byly především zachráněny a na místě restaurovány i značně poškozené kamenné sochy Sv. Františka Xaverského a sv. Aloise. Kostel sv. Františka Serafínského tak opět vytváří reprezentativní podobu architektonicky slohově rozmanitého poutního areálu v Golčově Jeníkově," pokračovala Musilová.

Empírový kostel sv. Františka Serafínského z let 1827 až 1829 nechal zbudovat hrabě Otto z Herbersteinu v blízkosti loretánské kaple. Na jeho místě se původně nacházela raně barokní kaple, kterou společně s jeníkovskou loretou postavil generál Goltz v letech 1650 až 1653. Místní slavné soše zvané Madona a Santa Casa je dokonce připisováno zázračné zachránění hraběcího syna. Nad bránou na ohradní zdi kostela je umístěno sousoší s tématem Svaté chýše.

Kostra velryby

„Jednou z unikátních zajímavostí, kterou jeníkovský kostel disponuje, jsou kosterní pozůstatky velryby grónské, jež si generál Goltz přivezl jako válečnou kořist z přístavu Stralsund v Severním moři. Jedná se o nejstarší dochované pozůstatky velkého kytovce na našem území," konstatovala Musilová. V roce 2008, při otevření krypty v Loretě, byly archeologicky potvrzeny ostatky pohřbeného generála Martina Maxmiliána Goltze a jeho choti Marie Magdalény včetně jejich zachovaného pohřebního oděvu.

Kostel byl na konci 20. století ve špatném stavebně-technickém stavu. Potřeboval celkovou údržbu střechy a fasád. Za působení stávajícího děkana farnosti Františka Skřivánka se podařilo získat dotace od Ministerstva kultury, realizovat většinu nezbytných oprav a navrátit tak kostelu jeho původní reprezentativní vzhled.

S jeníkovským kostelem se také pojí již zmíněná legenda o záchraně hraběcího syna. Roku 1673 držela Jeníkov Barbora Eusebie, hraběnka ze Žďáru. Jejím druhým manželem byl Karel Leopold, hrabě Caretto Millesimo. Millesimové vlastnili rovněž nedaleké haberské panství. Roku 1676 přikoupili ještě Vilémov, kde si začali budovat zámek. Stavební práce vyvolaly mnoho zmatku a chaosu, při němž se ztratil malý Václav Ferdinand, syn hraběte Millesima. V zoufalství se manželé obrátili o pomoc k Panně Marii. Vypravili se rovněž na nejbližší mariánské poutní místo, tedy do jeníkovské lorety, aby se zde modlili za záchranu dítěte. Po několika dnech lesní dělníci malého hraběte skutečně našli. Dítě bylo v pořádku.

Šťastným rodičům vyprávělo, že ho zachránila krásná paní. Dala mu prý najíst a vyvedla ho z lesa. Z vděčnosti nechali Millesimové opravit haberský kostel poničený úderem blesku a štědře obdarovali jeníkovskou loretu.