„Od začátku léta do konce srpna navštívilo památky na Vysočině 145 tisíc osob. Další turisty mají přilákat kulturní alce, které pro ně správy památkových objektů připravily na měsíc září,“ prohlásila Markéta Slabová z Národního památkového ústavu.

Pro návštěvníky zámku v Náměšti nad Oslavou je přichystaný tradiční Zámecký koncert. Uskuteční se 26. září a bude vyvrcholením tamní hudební sezony. „Připomene svým programem výročí 270 let od úmrtí skladatele Johanna Sebastiana Bacha,“ podotkla Slabová.

Koncert se bude konat v zámecké knihovně a bude netradičně označen jako polo-jubilejní. „Vzhledem k mimořádné situaci letošního roku by se koncertu nemohli zúčastnit členové rodiny Haugwitz, což by bylo škoda. Tak jsme se rozhodli jubilejní třicátý Zámecký koncert uskutečnit až v roce příštím a letošní koncert označit netradičně číslem 29 a půl,“ vysvětlil kastelán zámku Marek Buš.

V plánu je také svatováclavská poutní mše v zámecké kapli. Ta se bude konat 28. září. „V letošním roce správa zámku ve spolupráci s náměšťskou farností opět pokračuje v tradici poutních slavností k poctě svatého Václava, jemuž je zasvěcena zámecká kaple. Poutní mši celebruje náměšťský farář Tomáš Holý,“ informovala Slabová.

Ani hrad Lipnice nezůstane stranou. Během posledního víkendu v září se tam utkají rytíři o přízeň krásných dam v Turnaji svatého Samsona. „Hrad Lipnice se ve dnech 26. a 27. září ponoří do časů první poloviny 14. století a stane se kulisou rytířského klání. Na pozadí turnaje budou probíhat různé ceremonie s ním spojené, ale i prostý život hradní posádky důležitý pro zajištění chodu hradu,“ sdělila Slabová.

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou pro změnu nabízí až do konce října výstavu nazvanou Od pole válečného po objetí múz – rod Questenbergů na Jaroměřicích nad Rokytnou. Návštěvníci se tam blíže seznámí s osobnostmi nejvýznamnějšího rodu jaroměřického zámku. „Majitelé jaroměřického panství se do historie zapsali nejen jako úspěšní válečníci, ale i coby milovníci umění a stavitelé. Osobnosti rodu a jejich životní příběhy představuje kolekce portrétů, která svým dochovaným rozsahem i uměleckou kvalitou patří mezi unikáty zámeckých sbírek. Každodenní život na jaroměřickém zámku přibližuje zařízení barokního salonu i jídelna s bohatě nainstalovanou tabulí s množstvím cínového nádobí a holb“, popsala autorka výstavy Jana Petrová.

Návštěvnická sezona na zámku v Telči bude letos poslední den v září ukončena. Důvodem je revitalizace této památky. „Do té doby je zpřístupněn pouze druhý prohlídkový okruh, který představí obytné místnosti rodiny Podstatzky-Lichtenstein,“ připomenula Slabová.

„Na této prohlídkové trase se návštěvníci setkají s každodenním životem hrabat Podstatzky-Lichtensteinů. Vedle výbavy z 20. století jsou zde k vidění i renesanční a barokní exponáty. Mimořádnou hodnotu má například kolekce delfské fajáns z druhé poloviny 17. století. Pozornosti neuniknou ani cenné portréty z období baroka nebo romantická krajinomalba“, doplnil kastelán Bohumil Norek.