Cena více než 500 korun za čtvereční metr se některým obyvatelům města zdá přemrštěná.

Poukazují v tomto případě obratem na prodej lukrativního pozemku v lokalitě Koubek. „Nedávno se objevil záměr prodeje stavebních parcel na Božích Mukách. Velmi mě však překvapilo citelné navýšení ceny oproti již prodaným pozemkům v tomto místě. Je mi jasné, že cena je už od minulého roku navýšena o DPH, ale i přes to všechno je neúměrně vysoká. Nedávno proběhl záměr prodeje lukrativního pozemku na Koubku a s tím se objevila informace, že město určuje cenu pozemku na základě znaleckého posudku," podivil se Jiří Novotný z Chotěboře. Jak upozornil, tehdy se v tiskové zprávě vydané městem objevilo toto: Zastupitelstvo města svým usnesením schválilo záměr prodeje částí pozemků s tím, že minimální kupní cena pozemku byla stanovena na 300 korun za metr, což je stoprocentní navýšení ceny uvedené pro tento typ pozemku ve znaleckém posudku. „Znamená to tedy, že znalecký posudek pozemku na Koubku určil cenu 150 korun za metr a nyní město chce prodávat pozemky svým občanům na okraji města za 550 korun? Je možné někde nahlédnout do znaleckého posudku na tyto stavební parcely?" Takto se řečnicky zeptal Jiří Novotný. Zajímalo by ho, zda bere posudek v úvahu plánovaný obchvat, který je v územním plánu zakreslen těsně za těmito pozemky.

Cenu pozemků stanovil znalec

„Tím dle mého názoru velmi znatelně klesá atraktivita těchto parcel," konstatoval Novotný. Podle vyjádření Městského úřadu v Chotěboři byla cena stavebních parcel v lokalitě Boží Muka stanovena jako cena obvyklá a vychází ze znaleckého posudku.

„Zohledňuje ceny při prodeji obdobných nemovitostí v místě a čase. Například průměrná kupní cena v první etapě výstavby byla 568 korun, v první části druhé etapy 529 korun," vysvětlila Růžena Sommerová z oddělení správy majetku chotěbořské radnice. Jak upřesnil městský úřad, stavební parcely v lokalitě Boží Muka jsou pozemky zasíťované.

„Na hranici každého pozemku je vystavěn sdružený pilíř pro napojení na elektrickou energii a zemní plyn a dále je zde napojení na vodovod a kanalizaci. Stavebním úřadem již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění rodinných domů na těchto parcelách, a stavebník tak může okamžitě po vydání ohlášení nebo stavebního povolení začít stavět. Cenu a další podmínky výstavby schválilo zastupitelstvo města," zdůraznila Sommerová.

Co se týká obchvatu, nejedná se podle městského úřadu o komunikaci s parametry obchvatu, ale o přeložku, která zahrnuje například i chodníky, jízdní pruh pro cyklisty a je oddělená od zástavby izolační zelení v šíři asi 25 metrů. Parcely na Božích Mukách, které se nyní nabízejí k prodeji, nejsou v jeho těsné blízkosti, neboť tam bude vystavěno dalších zhruba 50 rodinných domů. Pokud případní zájemci o parcely na Božích Mukách chtějí, mohou se do znaleckého posudku i mapových podkladů podívat na oddělení správy majetku.

První sérii stavebních parcel v této lokalitě už město prodalo do posledního pozemku. Parcel bylo 19, prodej se uskutečnil v roce 2009.
„Celkem jsme nabízeli dvacet osm parcel a po prvním kole zbyly volné pouze pozemky pro řadové domy," upřesnila tehdy Jaroslava Andertová z Oddělení správy majetku Městského úřadu v Chotěboři. Prodej se tehdy uskutečnil obálkovou metodou. Prodej nových parcel se bude konat rovněž metodou obálek, a sice v pondělí 9. března odpoledne v budově umělecké školy.