Jak informoval ve svém zpravodajství obecní úřad, na posledním zasedání v roce 2018 rozhodlo zastupitelstvo obce o prodeji poslední ze sedmi parcel. Většina domů je již ve výstavbě, některé dokonce jsou již zkolaudované a mají číslo popisné.

Obec v současné době má ještě jednu stavební parcelu Na Drážkách. Zároveň začíná obec pracovat na projektu zasíťování území pro dalších 4-6 parcel a dokončuje nákup pozemků pro výstavbu dalších 12 parcel do budoucna.