Přestože byla nádrž naplněna zhruba z poloviny, začali vodohospodáři z Povodí Labe  přehradu preventivně odpouštět. V noci na včerejšek se již situace uklidnila a včera dosáhla hladina Doubravy v Pařížově již jen hranice prvního povodňového stupně. Ten byl včera vyhlášen také na řece Sázavě v Chlístově a Světlé nad Sázavou. Platil také v Mírovce na Šlapance.