„V rámci komentované prohlídky se přítomní dozvědí nejen to, jaký je celkový záměr revitalizace havlíčkobrodského parku, ale zejména to, jaké konkrétní další kroky budou následovat,“ shrnul stručně účel akce za pořadatele Jan Schneider. „Záměr revitalizace brodského parku Budoucnost se zrodil koncem 90. let, kdy mě požádala o spolupráci firma Eden,“ upřesnil architekt Sendler. Úpravy rozsáhlého havlíčkobrodského parku který je pýchou města už 130 let, jsou rozděleny do čtyř etap. V současné době je prakticky hotová první etapa. To je kompletní obnova prostor starého dětského hřiště za budovou AZ Centra a jeho okolí poblíž školy V Sadech.

„Je dobře, že revitalizace parku není svázaná systémem dotací, které práci brzdí. Naštěstí práce financuje město, které nám dovoluje být kreativní. Například kameny kolem jezírka u dětského hřiště jsem si osobně vybíral v lomu na Lipnici. Druhou etapou by měla být úprava vegetace, pak přijdou na řadu cesty a v poslední čtvrté etapě by se mělo řešit hospodaření s vodou a problémy s erozí,“ upřesnil architekt, s tím, že cílem druhé etapy bude i otevření pohledu na sochu Karla Havlíčka Borovského která parku dominuje.

„Samozřejmě nelze se zavděčit všem. Není problém nové stromy sázet, ale spíš udržovat a zachraňovat ty staré. Rovněž tak nechceme podléhat komerčním tlakům a zaplavit park moderními atrakcemi za každou cenu,“ podotkl architekt. Jak zdůraznil, park je místo, které má žít, proto ho mrzí, že dodnes město nevyřešilo problém prázdného kiosku, který by byl ideálním místem pro setkávání všech generací a originálním kulturním centrem. Revitalizaci parku představil architekt Sendler brodské veřejnosti už v roce 2013. Návrh počítal s novou zelení i úpravou parkových rybníků.

V první etapě se začalo v parku s odstraněním zhruba šedesáti starých, nemocných a poškozených stromů. Další čtyři stovky stromů prošly odbornou arboristickou péčí. Revitalizace parku Budoucnost je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí brodské radnice. První etapa revitalizace se zaměřila na část mezi hrází rybníka Hastrman a areálem školy na Rubešově náměstí. Její součástí je vybudování nových parkových a zpevněných ploch s dlážděným krytem, úpravy rybníku Hastrman a Očko a vybudování nového dětského hřiště. Revitalizace parku je náročná a hlavně drahá, jenom úpravy plochy starého hřiště za budovou AZ Centra stály zhruba 17 milionů korun.