Celkové výdaje se mohou pohybovat kolem dvou milionů  a dvou set tisíc korun. Na financování se podílí Operační program životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR a Kraj Vysočina.

„Celkem bude ošetřeno 139 kusů dřevin a vysázeno bude 1812 kusů dřevin, z toho 133 stromů a zbytek budou keře," informoval Jan Joneš z Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí Kraje Vysočina. Ten dále doplnil, že podle rozpočtu se bude obnovovat či zakládat trávník na ploše o rozloze cirka čtyři hektary. „Odstraněny byly také náletové křoviny na téměř dvou hektarech. Rovněž bylo pokáceno zhruba 288 stromů, které byly ve špatném stavu a ohrožovaly své okolí," uzavřel Joneš.

Ředitelka dětského domova Etela Coufalová dodala, že už pět let bojují o revitalizaci zastaralého parku, který ji skutečně potřeboval, i z bezpečnostních důvodů. 

Aneta Slavíková