„Začíná totiž první část budování nového domova pro seniory v areálu nemocnice. Ten bude postaven místo budovy číslo 10, kde dosud sídlí plicní oddělení a oddělení dlouhodobě nemocných," uvedla mluvčí nemocnice Petra Černo.

V souvislosti s budováním přeložek sítí a energetického koridoru dojde k omezení parkování v okolí budovy číslo 10 a k uzavření parkoviště vedle budovy číslo 18, v níž je umístěn archiv. Toto omezení bude platné až do dokončení budovy nového domova pro seniory. Tato omezení v malé míře začala a byla avizována již
v únoru letošního roku.

„Zahájeny budou práce na přeložení všech sítí, které vedou přes budoucí zastavěnou plochu nového Domova pro seniory. Jde o přeložku kabelů elektrického vedení z hlavní trafostanice do hlavní rozvodny umístěné v budově prádelny a vybudování energetického koridoru vedle budovy číslo 10. Ten nám zajistí odpovídající propojení se sousedními budovami pro další období," sdělil technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý.

Součástí stavby bude také postupná kompletní rekonstrukce vozovek, chodníků a zeleně v této části nemocnice.

„Z uvedeného důvodu žádáme pacienty i zaměstnance nemocnice o pochopení. Počet parkovacích míst tím bude omezen cca o 40. Vjezd do areálu bude regulován pracovnicemi recepce, které ovládají vjezdovou závoru. Žádáme všechny, aby v maximální míře využívali parkovací místa mimo areál nemocnice, dále pak místa na hlavním nemocničním parkovišti v Rozkošské ulici a na hlavním parkovišti v areálu nemocnice," poznamenala Černo.