Výrazně povodeň udeřila například v Číchově na Třebíčsku, který připravila o železobetonový most a obec tak doslova rozpůlila. „V sobotu 1. dubna 2006 rozvodněná řeka Jihlava strhla most na místní komunikaci v obci Číchov. Ještě ten den zažádali místní o vojenskou pomoc,“ sdělil Jaroslav Mikyna, tajemník Povodňové komise Kraje Vysočina.

Vojáci tak zlikvidovali popadané kmeny stromů v okolí, čímž pomohli lepšímu odtékání vody, a pomáhali i s odstraněním trosek mostu z koryta řeky. I přes veškeré úsilí se ale nepodařilo vyprostit betonový zbytek mostu. „Ten vyprostili až po opadnutí hladiny,“ zavzpomínal Mikyna.

Provizorní přemostění bylo provedeno o čtrnáct dní později. Na nový most si ale Číchovští počkali dalších dva a půl roku. Jak tehdy Deník informoval, stavba začala v listopadu 2008 a vyšla na jednadvacet milionů korun.

Zhruba stejně dlouho byly v Číchově znát škody po povodni. „Vše vedle řeky směrem do vesnice bylo jedno obrovské jezero. A ten hukot, škoda mluvit. Na tamhleté stodole je ještě čára, kam se až hladina dostala,“ ukazovala tenkrát jedna z místních.

Řeka Sázava

Nebylo to ale jen Třebíčsko, které bojovalo s následky velké vody. Povodně zasáhly takřka celou Vysočinu. Rozvodnila se například i řeka Sázava. „Po nábřeží řeky a okolních ulicích jsme stavěli pytle s pískem, aby voda neprotékala městem. I tak ale stihla některé ulice zatopit a znečistit,“ zavzpomínal Břetislav Dvořák, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí a předseda povodňové komise v Ledči nad Sázavou.

Škody v Ledči ale podle jeho slov nebyly tak velké. „Museli jsme například opravit silnice a chodníky a zrekonstruovat betonovou lávku přes řeku,“ informoval Dvořák a dodal, že od té doby takto rozsáhlé záplavy už řešit nemuseli.

Povodeň zasáhla i prakticky všechny vodní nádrže na Vysočině. „Například na naší největší vodárenské nádrži Švihov na Želivce jsme zaznamenali hodnotu dvacetileté vody,“ zmínil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Největší povodeň

Povodně na přelomu března a dubna v roce 2006 patří svým rozsahem i škodami k největším povodním v moderní historii České republiky. „Způsobila je kombinace vydatných srážek a prudkého oteplení, které vedlo k rychlému tání bohaté sněhové pokrývky,“ připomněl Chmelař.

Na Vysočině způsobily škody za více než devadesát milionů korun. Pomáhal u nich takřka každý, kdo měl ruce a nohy. Ku příkladu jen dobrovolných hasičů se do likvidace škod zapojilo přesně 2 636. „Hrubý odhad škod na majetku obcí i fyzických osob byl přibližně osmdesát milionů korun. Škody na pozemních komunikacích Kraje Vysočina pak dosáhly téměř jedenácti milionů,“ dodal Mikyna.

Povodně na Vysočině v roce 2006:

28.3.2006 – hledání pohřešované osoby v obci Boňov, okres Třebíč
29.3.2006 – Třebíč, řeka Jihlava, evakuace dvou osob ze zatopené zahrádkářské kolonie Poušov
29.3.2006 – Jihlava, řeka Jihlava, 4 raftaři se převrátili při sjíždění řeky, všichni byli po příjezdu jednotky již na břehu řeky
31.3.2006 – narušení hrází kaskády rybníků v Přibyslavi
31.3.2006 – narušení železniční trati Slavice – Jezdovice – Třešť vlivem narušení hráze Jezdovického rybníka
31.3.2006 – překop silnice III. třídy v Naloučanech, okres Třebíč s cílem snížení hladiny vodního toku v řece Oslavě, silnice tvořila překážku vodnímu toku
1.4.2006 – most v obci Číchov stržený do koryta řeky Jihlavy, okres Třebíč