Proto město už na jaře letošního roku podalo žádost o dotaci z evropských fondů s cílem zlepšit sociální služby klientům na venkově.

Na podzim obdrželi radní v Ledči dobrou zprávu, že dotace byla schválena. Na dodavatele terénních aut uspořádá město Ledeč soutěž. Celková výše dotace činí 95 procent výdajů zbývajících 5 procent, to je 69 017,7 korun, bude hrazeno z rozpočtu města. Auta by měly jezdit v Ledči v létě 2020.

Na pravidelnou novoroční tůru s charitou se vydalo kolem sedmdesáti turistů.
Výšlapem do Doubravky přispívají turisté z Brodska na stezky pro vozíčkáře