Tak to je otázka, na kterou obě strany odpovídají  zcela odlišně. Faktem zůstává, že technici a dělníci uvedené dodavatelské společnosti odvedli v Havlíčkově Brodě dobrou práci, což potvrdili i znalci, na druhé straně ale stavbu ke smluvnímu datu 31. října 2012 prokazatelně nedokončili.

„A z toho vycházíme, respektive z ustanovení platné smlouvy o dílo. Také penále, které dodavateli účtujeme z důvodu nedokončení stavby, je smluvně dohodnuto a činí 15 tisíc korun denně," uvedl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Ten dodal, že penalizační fakturu ve výši 750 tisíc korun ze dne 20. prosince 2012 havlíčkobrodské radnici dodavatel vrátil a sankci neuznal, ale město Havlíčkův Brod v souladu s uzavřenou smlouvou tuto sankci započetlo proti vystavené faktuře za provedené práce.

„Penalizační faktury jsme dostali nejen z Havlíčkova Brodu, ale také z hejtmanství. Nezaplatili jsme je, protože se domníváme, že nejsou oprávněné," zareagoval jednatel a ředitel společnosti SDS EXMOST Pavel Jankůj a pokračoval: „Za pomoci Ministerstva pro místní rozvoj, České komory autorizovaných inženýrů a právníků připravujeme materiál, ze kterého jasně vyplyne, že jsme ze zcela objektivních důvodů, zejména pak z nedostatečné projektové přípravy, nemohli stavbu v plánovaném termínu dokončit. Dokument odešleme příští týden do Havlíčkova Brodu a předložím ho i hejtmanovi kraje Jiřímu Běhounkovi, se kterým mám domluvenou schůzku."

Za odvedenou práci požaduje společnost po Havlíčkově Brodu necelých sedm milionů korun. „Fakturovanou sumu jsme snížili o uvedených 750 tisíc  a zaplatili ji. Sedmadvacet procent smluvně dohodnuté ceny nám má ještě dodavatel vyfakturovat," pokračoval starosta Tecl. Na otázku, bude-li radnice vymáhat penále soudní cestou, odpověděl, že tak činit nemusí. „V případě, že dodavatel neprokáže řádný důvod prodlení stavby, uhradíme v souladu se smlouvou celkovou sumu za dílo poníženou o vzniklé penále. Smluvní vztah platí a potrvá v podstatě až do vypršení termínů kolaudace, případného reklamačního řízení či záruční doby, které se na dílo vztahují. Dodavatel pracuje kvalitně, komunikuje s námi. Věřím, že k soudní dohře nedojde a dodavatel naplní všechna ustanovení smlouvy, tak jak jsme to učinili i my," zdůraznil Tecl.

Nejpozději v březnu

Ani SDS EXMOST nemá podle ředitele Jankůje o soudní při zájem. „Věřím, že se rozumně a zcela v souladu se zákonem dohodneme. A to nejen s radnicí v Havlíčkově Brodě, ale také s Krajem Vysočina," konstatoval Jankůj.

Mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová potvrdila, že také kraj vystavil společnosti SDS EXMOST penalizační faktury. Byly dvě a v úhrnné výši 750 tisíc korun.

„Kraj postupoval identicky jako samospráva v Havlíčkově Brodě. Faktury, které dodavatel poslal za odvedené práce, kraj o uvedenou sumu snížil," řekla Svatošová. Ta dodala, že na kraji prozatím o schůzce Jankůj – Běhounek nikdo nic neví.

Podle ředitele Jankůje budou všechny stavební práce související s opravou mostu u kostela sv. Kateřiny dokončeny nejpozději v březnu. „Legislativně pak v květnu," dodal Jankůj.

Havlíčkův Brod ani Kraj Vysočina stavbu, za kterou by měly zaplatit zhruba šestadvacet milionů korun, doposud nepřevzaly.  Dodavatel musí ještě dokončit výstavbu chodníků včetně položení dlažby, vyměnit provizorní osvětlení, osadit Hnátův kámen a nainstalovat lampy takzvaného slavnostního osvětlení. Musí také položit takzvanou obrusnou vrstvu, a to na havlíčkobrodských místních komunikacích. Na mostní komunikaci, která patří kraji, již tuto vrstvu dělníci položili. „Je ale pravda, že položení obrusné vrstvy na našich komunikacích nebylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek povoleno," poznamenal  Tecl.