Ta páteční byla věnována 600. výročí připojení pečeti rytíře Roprechta z Okrúhlic ke Stížnému listu, jímž česká a moravská šlechta protestovala proti upálení Mistra Jana Husa.

Pozvání na besedu přijal profesor historie Petr Čornej, který za velké účasti přítomných posluchačů poutavě vyprávěl o Janu Husovi a také o vzniku Stížného listu. Pan profesor závěrem odpovídal i na značné množství zajímavých dotazů.

Večer byl zakončen drobným pohoštěním, které připravily okrouhlické ženy.

Jaroslav Šoupal