A to převážně malým obcím, kde není buď technicky nebo ekonomicky možné realizovat jiný způsob likvidace odpadních vod, nabízíme možnost získat dotaci na tato řešení. Samozřejmě platí, že každou stavbu řešící vypouštění odpadních vod musí povolit k tomu příslušný úřad.

V lokalitách, kde je efektivní (z technických i ekonomických hledisek) realizovat stavbu stokového systému, zakončeného jednou či více čistírnami odpadních vod, je možné získat aktuálně podporu z Operačního programu Životní prostředí, kde je rovněž otevřena výzva, do které se hlásí i celá řada malých obcí.

Ilustrační snímek
Neznámý sprejer poničil vagon

SFŽP ČR nikdy neurčoval ani neurčuje zvolený způsob čištění odpadních vod, jak je naznačeno v článku. Volba způsobu technologie čištění je vždy na investorovi (nejčastěji obec) a jeho projektantovi, a musí samozřejmě obstát při povolovacím řízení na vodoprávním úřadě. SFŽP ČR preferuje primárně ta řešení, které přinesou největší ekologický efekt a jsou z ekonomického hlediska co nejvýhodnější. Projekty se posuzují na základě zveřejněných výběrových kritérií, žádná technologie čištění není ani preferována, ani potlačována.

Pan Ivo Hlaváč na SFŽP ČR již nepracuje, z pracovního poměru odešel v březnu 2013. Text je převzat ze 7 let starého článku a ani tehdy se vyjádření pana Hlaváče (pracoval na pozici referenta a měl na starosti administraci tohoto projektu) nezakládalo na pravdě, koneckonců byl to projekt, který byl právě i s podporou SFŽP ČR realizován, což si minimálně odporuje.