Hromady listí se kupí na každém rohu a lidé je skoro nestačí uklízet. Při jedné z našich procházek s uživateli jsme míjeli přeplněný kontejner na bioodpad. Proběhlo nám hlavami, že sem asi nemůžeme přinášet listí z naší zahrady. A v tu chvíli se zrodil nápad!

Proč si nezaložit vlastní kompost?! Zahrada je velká, biologického odpadu máme také dost a můžeme tím udělat něco prospěšného.
Nadšení pro návrh bylo veliké a od něj byl jen krůček k realizaci. Největší nadšenec z řad zaměstnanců vytvořil stručný návod pro výrobu kompostu, který se vyvěsil jak do prostor stacionáře, tak do společenské místnosti v chráněném bydlení. Pracovníci společně s uživateli vyrobili nádoby pro bioodpad a umístili je do kuchyní. O samotné založení kompostu se postarali uživatelé chráněného bydlení, kteří tímto svým činem zlikvidovali téměř všechen biologický odpad z naší zahrady.

V souvislosti se vznikem kompostu a debatou, která na tento popud vznikla, jsme se rozhodli pozměnit naučný program oproti původnímu plánu. V listopadu jsme se tak věnovali tématu třídění odpadu. Kromě bioodpadu jsme také uživatele seznámili s tím, co vše a jak můžeme třídit a následně recyklovat.

Na nástěnku jsme umístili stručný přehled a věříme, že tímto děláme něco dobrého pro naši Zemi.

V tomto měsíci se naši uživatelé také intenzivně věnují tvorbě vánočních výrobků. Vánoční trhy a jarmarky se kvapen blíží a i oni se chtějí svou prací pochlubit. Pokud budete zvědaví na to, co vše naši uživatelé vyrábí, přijďte se do havlíčkobrodského Petrklíče podívat. Srdečně vás přivítáme.

Bc. Ivana Zálešáková, sociální pracovník