Ti získali devítimístný automobil na 6 let za pouhou 1 korunu ročně. Díky patří 140 sponzorům, kteří na jeho zakoupení přispěli.

Slavnostní předání sociálního automobilu bylo spojeno s 11. narozeninami Petrklíče – denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a 6. narozeninami Sociálně terapeutické dílny. Obě zařízení patří pod Oblastní charitu Havlíčkův Brod.

Renault Master je již 356. automobilem, které Českomoravská reklamní agentura Kompakt spol. s r. o. předala. V Ledči nad Sázavou automobil předával pan Rudolf Adam a pan Zdeněk Vlček. „Nový automobil využijeme zejména na svoz klientů k nám do zařízení. Denně najezdíme až 250 kilometrů," sdělila Iveta Vrbová, vedoucí Petrklíče a sociálně terapeutické dílny. Rudolf Adam z Kompaktu při předávání dokladů a klíčů od vozu popřál, aby jedinou starostí byl stav nádrže. Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové, auto posvětil a popřál, aby vůz dobře sloužil a dělal svým uživatelům radost.

Oslav se zúčastnili klienti obou zařízení se svými rodinami, sponzoři a dlouholetí přátelé stacionáře Petrklíč. O hudební doprovod se postaral Péťa Novák a ledečská dívčí skupina Luštěla. Písní Stacík má narozeniny byla zahájena volná zábava. 

Hana Fikarová