Ledečské centrum sociálních služeb Petrklíč využilo program Nadace ČEZ, který sliboval darovat jedné ze služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod celkem 70 tisíc korun na svozy uživatelů do zařízení, kde se odborníci o klienty starají.

Ovšem pod podmínkou, že bude projekt Petrklíče v mobilní aplikaci Pomáhej pohybem podpořen daným počtem bodů.

Princip byl prostý. Stačilo pouze mít u sebe chytrý telefon se staženou aplikací Pomáhej pohybem a prostřednictvím této aplikace sbírat body, které se načítají s každým pohybem uživatele. Je jedno, o jakou aktivitu se jedná, zda o sport, nebo o pomalou vycházkovou chůzi. Dostatek bodů byl nasbírán, k překvapení všech, za pouhé čtyři dny.

Díky prostředkům z Nadace ČEZ bude mít Petrklíč prospěch z projektu v pravý čas. „Hned, jak jsme se dozvěděli, že jsme byli do programu zařazeni a že nám lidé nasbírané bodíky za své sportovní aktivity mohou přiřazovat, začali jsme kontaktovat naše kolegy, rodiny a přátele s prosbou, aby se také zapojili,“ neskrývala nadšení sociální pracovnice Petrklíče Ivana Tomanová.

Podpora ze strany veřejnosti byla rychlá a téměř celorepubliková. „Byla to docela legrace, protože například já jsem přesvědčila svou sestru z jižní Moravy, aby poprosila o pomoc své kamarády,“ dodala s úsměvem Tomanová. Současně doplnila, že i ona sama tuto aplikaci využívala. Potřebná částka bude k dispozici na podporu financování svozů pro čtyřiadvacet klientů.

Petrklíč je denní stacionář, který už patnáct let pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo postižení. Pro některé uživatele je ale každodenní dojíždění překážkou, proto stacionář nabízí svozy do i ze zařízení, a to z Ledče nad Sázavou a jejího okolí v okruhu čtyřiceti kilometrů.

Tuto službu si ale uživatelé musí sami hradit. „My se však snažíme shánět prostředky od sponzorů a z grantů, protože z každodenní praxe víme, že každá ušetřená koruna našim uživatelům a jejich rodinám výrazně pomáhá. Přitom tyto cílové skupiny potřebují i další odbornou péči, která jí umožní dle jejích možností žít život naplno,“ uvedla vedoucí Centra sociálních služeb Petrklíč Terezie Veletová.

Zuzana Vágnerová