Pietní akt se uskuteční u pomníku obětem válek 
v parku Budoucnost v 10.45.

Jeho účastníci si budou moci prohlédnout i novou podobu pomníku. Ten byl nedávno doplněn i tabulemi se jmény brodských židovských obětí. V archivech je dohledala historička Alena Jindrová.

„Již delší dobu se zabývám historií místní židovské komunity, a proto jsem také pátrala přímo po konkrétních jménech i osudech židovských obětí. Kombinací archivních zpráv a dalších dokumentů jsem nakonec došla ke sto dvanácti jménům lidí, kteří zemřeli v nacistických koncentračních táborech," řekla Jindrová.

Památník obětem válek byl v Havlíčkově Brodě odhalen 11. května 1947. Tehdy však bez reliéfů, umístěny zde byly dodatečně až o třicet let později.

Autorem památníku je František Marek (1899-1971). Ten patřil k významným českým architektům, byl žákem legendárního Josefa Gočára na Akademii výtvarných umění v Praze. Po osvobození Československa od hitlerovské okupace se mimo jiné architektonicky podílel na poválečné obnově vypálených Lidic. Komu však patří vyryté monogramy „VD" na obou velkých reliéfech Markova památníku?

Položenou otázku osvětlil Michal Kamp z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě: „Iniciály VD odkazují na Viktora Dobrovolného, který památník v roce 1977 doplnil právě o oba reliéfy. Tak zásadní úpravu si vyžádalo tehdejší odstranění nápisů a snaha o obrazové zkrášlení.

Informace čerpám z vlastního článku o pomníku Karla Havlíčka Borovského, který stojí nad protiválečným památníkem, a z práce Ziny Zborovské o pomnících a památnících v Havlíčkově Brodě." Viktor Dobrovolný (1909-1987) se narodil v Borové. V roce 1934 absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. 
S antifašistickým odbojem měl vlastní trpkou zkušenost, od roku 1941 až do konce války jej hitlerovci věznili v koncentračních táborech Maut-
hausen a Dachau.

Radnice v Havlíčkově Brodě ale připravila na nadcházející volné dny i celou řadu dalších akcí.

„Připomínáme si totiž i 30. výročí podpisu partnerské smlouvy s nizozemským městem Brielle," uvedla mluv
čí radnice Alena Doležalová. 
I proto v pátek odpoledne vystoupí v parku Budoucnost holandské kapely Folk Club Brielle a Pekel a lidé si mohou v prostorách Nové radnice prohlédnout výstavu fotografií fotostředisek Havlíčkův Brod a Brielle.

V pátek se po celý den bude v Havlíčkově Brodě konat i jubilejní padesátý Trh řeme
sel, opět v parku Budoucnost
a v Kotlině, a na sobotu večer je připraven v KD Ostrov Velký společenský večer města Havlíčkův Brod s bohatým programem.

O celých oslavách více na www.muhb.cz.

Ivo Havlík