Smlouvu se společností VČP Net schválilo nedávno světelské zastupitelstvo. V této lokalitě prodává město sedmadvacet  stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků. „Je to příjemná a velice pěkná lokalita, odkud je krásný výhled na město, které je jako na dlani. Okolo jsou remízky, takže je to zároveň i uzavřená klidová zóna, je to velice pěkné místo na bydlení," popsal s netajenou radostí starosta města Jan Tourek. Do šesti parcel však zasahuje čtyřicet metrů široké ochranné pásmo vysokotlakého plynového potrubí. „Existence tohoto ochranného pásma přináší řadu omezení, proto se město rozhodlo investovat do přesunu regulační stanice plynu, aby majitelům stavebních pozemků umožnilo bydlení bez komplikací," vysvětlil starosta Tourek.

Stanici postaví 
o půl kilometru dál

Po dohodě s firmou VČP Net se regulační stanice plynu přesune o pět set metrů mimo zastavěnou oblast. Z této stanice pak povede už jen středotlaké plynové potrubí s ochranným pásmem pouze jeden metr na každé straně, které už nebude zasahovat do nabízených stavebních parcel.

Podle smlouvy město zaplatí projekt, pozemek pro nové stanoviště regulační stanice, demolici té původní a propojky vysokotlakého a středotlakého potrubí. VČP Net pak vybuduje novou regulační stanici a převede městu bezúplatně pozemek po zbourané stanici.

„Náklady na projektové práce jsou předběžně vyčísleny na  490 tisíc korun, výkup pozemků přijde na zhruba 37 tisíc korun a ostatní náklady, tedy provedení propojů vysokotlakého a středotlakého potrubí, demolice stávající regulační stanice plynu a další, se odhadem pohybují kolem 500 tisíc korun. Město tak celá akce vyjde zhruba na jeden milion korun," přiblížila místostarostka Lenka Arnotová.

„Na druhé straně město získá pozemek pod zrušenou regulační stanicí a především očištění šesti stavebních parcel od bezpečnostního pásma," dodala místostarostka.

Vyjádření společnosti VČP Net se z důvodu probíhající dovolené odpovědných pracovníků nepodařilo Deníku do uzávěrky vydání získat.