V trase plynovodu se nacházel rovněž nadzemní přechod přes řeku Sázavu. V rámci rekonstrukce byl tento přechod demontován a nahrazen takzvanou shybkou pod dnem vodního toku. Současně došlo k vyříznutí dvou kusů odvodňovačů přilehlých k nadzemnímu přechodu. Výřezy byly nahrazeny přímým potrubím. Dále dochází k výměně plynovodního potrubí v úseku od rekonstruované shybky po trasový uzávěr poblíž hřbitova u obce Pohled.

Při výměně tohoto potrubí je prováděna změna dimenze, a to z původní 600 na 500, a to v celém rekonstruovaném úseku a rozměrech asi 430 m, včetně nové shybky. Trasa i hloubka uložení se nezmění. Rekonstrukce je prováděna z provozních a bezpečnostních důvodů, což je podmínka pro bezporuchový a hlavně bezpečný provoz soustavy v dalších letech.