Pavilon původně sloužil oddělení tuberkulózní chirurgie, ortopedickému oddělení, později v něm sídlilo ředitelství nemocnice, oddělení rehabilitační péče i další zdravotnická oddělení a ambulance.

„Předáním staveniště může během několika dní začít avizovaná rozsáhlá rekonstrukce. Za téměř dvaasedmdesát miliónů korun by měl v areálu nemocnice již v létě příštího roku stát moderní objekt respektující vzhled původní budovy ze čtyřicátých let minulého století. Za zdmi třípatrové stavby budou umístěna oddělení plicní a oddělení dlouhodobě nemocných," uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Rekonstrukce bude hrazena z rozpočtu Kraje Vysočina.

„Kraj nyní připravuje stavební a demoliční práce související s postupným uvolněním pavilonu plicního oddělení, stavbou nového domova důchodců a také nových parkovacích ploch a komunikací," informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Libor Joukl.

Více než čtyřicet lůžek

Nově budou v prvním patře pavilonu číslo třináct umístěny technické provozy a také plicní oddělení včetně zákrokového sálu. V druhém patře bude umístěno oddělení dlouhodobě nemocných a třetí patro bude upraveno pro provoz ambulancí a místnosti rehabilitace. Počítá se s tím, že zde bude pracovat pětačtyřicet zdravotníků a ostatních zaměstnanců, umístěno zde bude také více než čtyřicet lůžek.

„Přestavbou vzniknou odpovídající prostorové a hygienické podmínky pro oddělení dlouhodobé péče a současně bude uvolněn pavilon plicního oddělení pouze pro sociální účely. Umístění, respektive rozšíření domova pro důchodce v areálu nemocnice je výhodné z důvodů využití návaznosti péče. Není vyloučeno i společné využití kapacity nemocniční kuchyně, prádelny," doplnil radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.

Kraj Vysočina zřizuje v současné době jedenáct domovů pro seniory s kapacitou přes jeden tisíc lůžek. Při některých z nich jsou ještě další lůžka se zvláštním režimem, jejichž kapacita přesahuje počet dvou stovek.

Nový pavilon domova důchodců v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod respektive jeho plánovaná přístavba bude mít kapacitu 109 lůžek. Dvě patra budou zaměřena na péči o lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.