Domy dětí a mládeže a Střediska volného času na Havlíčkobrodsku proto přicházejí se spoustou různých kroužků a dalších zájmových aktivit.

AZ Centrum v Havlíčkově Brodě přichystalo letos pro své zájemce řadu novinek, mezi nimiž nechybí angličtina, různé druhy tance, jóga, nebo kroužky Vizážistika pro holky a Mladý záchranář.

„Tradičně největší zájem je u nás o keramiku, taneční kroužky nebo o střelectví. Naopak ubývá zájemců o počítačové kroužky, protože děti už mají v současnosti doma lepší počítače," řekl ředitel AZ Centra Miloš Kejklíček. Ten dodal, že vloni byl nejmenší zájem o loutkové divadlo a příjemným překvapením byla naopak nově otevřená výuka hry na klavír.

Středisko volného času v Ledči nad Sázavou (SVČ) nabízí v letošním školním roce přes dvacet kroužků. Vybere si každý.

„V nabídce jsou kroužky pro sportovně založené děti, jako například házená, tenis či florbal. Dále různé druhy tanečních a hudebních kroužků, či keramiky. Děti se mohou přihlásit i na kroužek anglického jazyka, který je určen i pro předškoláky," uvedla Ivana Svobodová, zástupkyně SVČ. Středisko nově otevře i kroužek Televize Barborka. Zaměřen bude na mediální výchovu pro děti od třinácti let. Další novinkou jsou i útvary Focení s Míšou a Aničkou pro děti od deseti do osmnácti let. „Největší boom jsme zaznamenali u florbalového kroužku, o který jeví zájem nejen chlapci, ale hojně i děvčata. Minulý rok nám přibyl také Krasokroužek pro malé krasobruslaře. Již od počátku se těšil značnému zájmu, a to i díky skvělému přístupu vedoucích. Standardně je zájem i o pohybové kroužky, hlavně o ten taneční. Ten je určen pro děti od tří let," poznamenala Svobodová.

Součástí vzdělávacího programu SVČ je i výuka angličtiny. „Předškolní děti se jí učí zábavnou formou, pomocí her, písniček, ale třeba i krátkých scénických vystoupení," podotkla Svobodová.

Volnočasovým aktivitám dětí se v Ledči, a to pod hlavičkou SVČ věnuje i klub Céčko.

Setkávají se v něm děti a mládež do dvaceti let. K dispozici mají stolní fotbal, šipky, DVD, PC a také mladé pedagogy, kteří pomohou, poradí a popovídají si s nimi. Navštívit ho může bezplatně kdokoliv.

I ve Světlé nad Sázavou se dětem naskýtá spousta možností, jak trávit volný čas. V tamním Domě dětí a mládeže si mohou vybrat z řady sportovních a tanečních kroužků, ale věnovat se mohou i hře na hudební nástroje. Navštěvovat ale mohou například i kung – fu, či rybářský kroužek.

Junior DDM v Chotěboři letos nově otevřel jógu pro děti nebo kroužek Mladý letec, který připravuje ve spolupráci s letištěm v Dobkově.
„Děti si tady mohou vyzkoušet například modelářství, orientaci podle map a jednou měsíčně se podívají i na letiště," vysvětlila pedagogická pracovnice Junioru Lucie Pešková.

Hitem v Chotěboři je yoyování

Další novinkou je kroužek S robátky do pohádky. Jedná se o čtenářské dílny se známými i neznámými pohádkami, v nichž se děti zapojují do děje prostřednictvím výtvarných a dramatických technik. „Asi největší úspěch má v chotěbořském Junioru loňská novinka yoyování. „Velký úspěch mají tradičně mažoretky a taneční kroužek Angelina Balerína," říká Lucie Pešková.

Andrea Provazníková, Lukáš Zadek