Některý z muzikantů na chvilku při zkoušce odloží nástroj, obrátí se ke kolegům, vzápětí k dirigentovi i vedoucímu souboru a zvesela je vyzve: Pojďme si teď dát nějakého Vacka nebo Vejvodu!

„Ano, je to tak. Nejenže mají dechovku rádi a rádi ji hrají, ale navíc zcela přesně vycítí, která skladba, a je úplně lhostejné, je-li to polka, valčík, nebo pochod, je dobrá, a která ne," řekli na adresu svých mladých a talentovaných muzikantů dirigent Dechového orchestru mladých a současně i ředitel Základní umělecké školy v Chotěboři Milan Moc, i tamní učitel a vedoucí orchestru Alois Štěrba. A oba shodně dodali, že dechovka již dlouhodobě patří ke stálému repertoáru orchestru.

„Rozhodně není pravda, že dechovka je muzika jen pro starší a starou generaci a mladým lidem nemá co říci. Zhruba od šedesátých let minulého století u nás začíná tradice dětských a mládežnických dechových orchestrů a ani Chotěboř nestála mimo toto dění," řekl Moc a v této souvislosti připomněl soubor, který při tehdejších Chotěbořských strojírnách založil Josef Pinkava a v němž hrávala především učňovská mládež. „Za zmínku stojí i nevelký žákovský soubor, který počátkem osmdesátých let při zdejší Lidové škole umění krátce ustavil učitel a trumpetista Josef Mikula. Soubor hrával lidové písničky," pokračoval Moc.

Prvopočátky Dechového orchestru mladých lze vysledovat v letech 1984 a 1985. „V té době vznikl malý dechový orchestr, a to zásluhou tehdejšího externího učitele hry na lesní rok Josefa Lederera. Soubor se ale potýkal s řadou problémů v obsazení, zejména partů tuby a bicích nástrojů, a vypomáhali mu dospělí hráči. Tento orchestr již vystupoval na veřejnosti. Bohužel i tento soubor brzy zanikl, ale zanechal po sobě notový archiv a některé dobré žáky, kteří o několik let později vytvořili základ dnešního orchestru," vzpomínali oba dirigenti.

Nová éra mladého hudebního tělesa začala po příchodu dnešního vedoucího souboru Aloise Štěrby do Chotěboře. Orchestr obnovil svou činnost v září 1992 a o pár měsíců později, konkrétně pak v květnu 1993, poprvé vystupuje na veřejnosti. „Dnes čítá Dechový orchestr mladých na sedmdesát hráčů a co se týče nástrojů, je plně obsazen. Tvoří ho nejen žáci základní umělecké školy, ale také celá řada krajánků, kteří dojíždějí nejen na vystoupení, ale také na společné zkoušky. Ty se konají pravidelně každý měsíc tady u nás ve škole," řekl Štěrba.

Nejmladšímu je deset let

Věkový průměr hráčů orchestru koliduje mezi sedmnácti a osmnácti lety, nejmladšímu je deset, nejstaršímu kolem třiceti. „Těžištěm našich vystoupení jsou především promenádní koncerty a aktuální repertoár tvoří několik desítek skladeb různých žánrů od celé řady našich, ale i světových autorů. Jsou v něm skladby klasické dechové hudby, vážné hudby, dále filmové a muzikálové hudby, nechybí ale ani muzika swingová či foxtrotová," vyjmenoval Štěrba.

Vlastní stálé zpěváky orchestr nemá, na své koncerty ale příležitostně zve Zdenu Pavlasovou a Miloslava Kubáta. „Rádi vzpomínáme i na akce, při nichž s námi zpívali například Josef Oplt, toho milovníci dechovky dobře znají z pořadu Sejdeme se na Vlachovce, orchestr měl tu čest doprovázet v rámci „monstrkoncertů" i zpěvačky Moniku Absolonovou a Zuzanu Norisovou," poznamenal Štěrba a podotkl, že zejména při promenádních koncertech orchestr naopak pravidelně spolupracuje s mažoretkami českolipské skupiny Rytmic. „Setkali jsme se s nimi na zájezdu v Itálii a jak se říká, padli jsme si do oka," pousmál se Štěrba.

S prvními tóny dechových skladeb se žáci chotěbořské základní umělecké školy, respektive Dechového orchestru mladých, setkávají a seznamují v hodinách individuální výuky. Po jejich zvládnutí pokračují v nácviku partů jednotlivých nástrojových sekcí a posléze absolvují zkoušky s celým orchestrem. „Co se týče klasické dechovky, nacvičujeme a hrajeme, jak bylo naznačeno výše, především skladby Karla Vacka, Jaromíra Vejvody, Františka Kmocha, Václava Vačkáře a dalších. Nezdá se to, ale některé skladby, především Fučíkovy pochody, jsou opravdu těžké a žáci brzy zjistí, že to není jen tak, dobře je zahrát. O to víc si toho pak cení, když to zvládnou," podotkl Štěrba.
Není bez zajímavosti, že do stálého repertoáru orchestru patří v posledních zhruba sedmi letech třeba i Chotěbořská polka Jana Pavlase, zástupce ředitele chotěbořské ZUŠ.

Jistou interní zvláštností Dechového orchestru mladých jsou šarže, které hráči po celou dobu, co v něm působí, získávají a nosí na svých koncertních uniformách. Ty tvoří černá saka, černé kalhoty a vázanka. „Tyto šarže slouží výlučně k pobavení, k ocenění odvedené práce pro orchestr a samozřejmě k motivaci pro další hraní. Smysluplné jsou jedině tehdy, jsou-li pevně spojeny s duchem kamarádství, rady a pomoci," vysvětlil Štěrba s tím, že k postupu v šaržích dochází vždy po třech letech.

Generalis honoris

„První tři roky je každý muzikant adeptem. Další tři roky kadetem a pak gardistou. Generálem se může stát hráč, který je v orchestru deset až třináct let, a ti, kteří jsou v něm déle než třináct let, dosáhnou hodnosti Generalita honoris," vyjmenoval Štěrba a v této souvislosti dodal, že vrcholem „důstojenství" je udělení takzvaného Řádu sv. Cecílie, tedy patronky všech muzikantů. Tento řád získává pouze ten, kdo v orchestru hraje osmnáct a více let. „Rád bych zdůraznil, že podle směrnic Evropské unie pro smíšené dětské dechové soubory získávají dívky označení šarže v mužském rodě, například kadet Nováková," usmál se Moc.

Dechový orchestr mladých má za sebou celou řadu úspěšných koncertních, festivalových i soutěžních vystoupení, a to nejen doma v Chotěboři, na Vysočině či jinde v České republice, ale také v zahraničí.

Prestižní soutěže

Čtyřikrát již koncertoval v Německu, dvakrát ve Francii a Itálii, jednou také v Maďarsku a nedávno v Chor-vatsku. „Zúčastnili jsme se i prestižních soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro základní umělecké školy. V ústředních kolech jsme se mezi elitou mládežnických orchestrů České republiky umístili ve své kategorii jednou na čtvrtém, jednou na třetím, jednou na druhém místě a jednou i v takzvaném stříbrném pásmu," poznamenal Štěrba.

Co měsíc, to jeden koncert

Jen v průběhu loňského roku získal chotěbořský Dechový orchestr mladých na Mezi-národním festivalu dechových hudeb v Praze bronzové pásmo a na mezinárodním festivalu žákovských orches-trů dechových orchestrů ve Štětí obdržel druhou cenu.

„Koncertujeme poměrně často. Dá se říct, že každý měsíc máme alespoň jedno vystoupení. Pravidelně a velice rádi vystupujeme samozřejmě i doma v Chotěboři, na pravidelných listopadových koncertech, které jsme „zasvětili" sv. Cecílii, patronce hudebníků, a také na jaře, v rámci našeho tradičního charitativního koncertu," pověděl Štěrba a dodal, že stejné koncerty uspořádá orchestr i letos v dubnu a na podzim v sále chotěbořského hotelu Fantazie. „Koncertovat ale budeme také při příležitosti letošních městských oslav 20. června a o týden později se zúčastníme i Festivalu dechových hudeb v Havlíčkově Brodě – memoriálu nestora regionální dechové hudby a hudebního pedagoga Oty Bauera. Je též potvrzena naše účast při dalším ročníku vyhlášeného Kmochova Kolína," připomněl Moc.

Aktuální novinkou z organizačního zákulisí chotěbořského Dechového orchestru mladých je jeho členství ve Sdružení dechových orchestrů České republiky.

Od tohoto kroku si vedení orchestru slibuje především lepší spolupráci s organizátory přehlídek, soutěží a festivalů dechové hudby a také větší přehled o možnostech účinkování nejen na domácích, ale také na zahraničních akcích. Díky tomuto členství bude moci orchestr úzce spolupracovat i s dalšími subjekty, které se v rámci své činnosti zabývají dechovou hudbou.

Jde například o Ministerstvo kultury České republiky, konzervatoře, vysoké školy, Svaz hudebníků a další.

„Rádi bychom také nahráli svoji premiérovou desku. Prozatím máme k dispozici několik záznamů z našich koncertních vystoupení. Podmínky pro to máme, desku s výběrem našich nejúspěšnějších skladeb bychom natočili v našem školním studiu," nastínil jeden z dalších plánů Štěrba.

DOM Chotěboř
Letos oslaví chotěbořský Dechový orchestr mladých 23 let existence. Prošlo jím více než 120 mladých hudebníků. Orchestr má za sebou téměř 200 veřejných vystoupení. Nacvičil více než 60 skladeb tradiční dechové hudby a více než 60 skladeb jiných žánrů. Pravidelně vystupuje například na Kmochově Kolíně, Vačkářově Zbirohu, Festivalu dechových hudeb ve Štětí, poděbradské přehlídce Evropa hraje Kmocha a na mnoha dalších akcích.