Programem nazvaným Na vlastní kůži startují 16. září v Senior Pointu Havlíčkově Brodě Týdny duševního zdraví. Program je rozdělen do dvou částí, pro školy a pro veřejnost. Týdny duševního zdraví organizuje pravidelně Fokus Vysočina, středisko Havlíčkův Brod pod záštitou Jana Tecla, starosty Havlíčkova Brodu a radního Kraje Vysočina Petra Krčála.

Jednou z prvních akcí už byl závod Borovská desítka, který se konal v červenci v Havlíčkově Borové. Výtěžek závodu šel na podporu Fokusu Vysočina, který pečuje o duševně nemocné na Havlíčkobrodsku. Prozkoumat, co se skrývá za „třemi dé", jak souvisí duševní zdraví a důstojnost, mohou zájemci 17. září během kulturního programu na Havlíčkobrodském náměstí.

Po celý podzim poběží také besedy se studenty na středních školách v Havlíčkově Brodě a okolí, v rámci kterých hovoří zástupci Fokusu o duševním zdraví a nemocech s více než třemi stovkami studentů ročně. Vlastní program v rámci Týdnů duševního zdraví nabídne také středisko Fokusu v Chotěboři. Návštěvníci si budou moci v říjnu prohlédnout chotěbořský stacionář Fokusu a navštívit jeho tvořivé dílny. V plánu je i taneční soutěž pro postižené. Týdny duševního zdraví si kladou za cíl propojit svět zdravých a nemocných.