„V roce 2016 bylo na ambulancích Nemocnice Havlíčkův Brod ošetřeno celkem 244 819 pacientů. Je to o 1 700 pacientů více než v roce předchozím. Pokud bychom však porovnali čísla pět let zpátky, znamená to rapidní nárůst o 26 500 pacientů ročně v porovnání s rokem 2012, kdy to bylo 218 250 pacientů za rok," nahlédla do statistik mluvčí havlíčkobrodské nemocnice.

Toto zdravotnické zařízení nabízí ve svých více než šedesáti ambulancích široké spektrum péče ve všech oborech. „V loňském roce jsme otevřeli nově například ambulanci hojení chronických ran a defektů," podotkla Černo.

Narůstá rovněž počet hospitalizovaných pacientů. V roce 2016 došlo podle mluvčí oproti roku 2015 v počtu hospitalizovaných pacientů k nárůstu o 2 364 osob.

„Se zvýšenými počty hospitalizací souvisí i nárůst operačních výkonů, který stoupl na celých 11 700 za rok. K rozšíření nabídky laparoskopické operativy došlo zejména na urologickém oddělení. Nejvíce operací za rok však provádí oddělení chirurgie, což je přes tři tisíce ročně. Následuje oddělení oční a ortopedie," informovala mluvčí Černo. „Ročně provádíme přes 1 400 operací šedého zákalu, kolem 120 operací zadního segmentu oka. Zbytek tvoří antiglaukomové zákroky, transplantace rohovky a plastické operace," prozradila lékařka oddělení Lucia Hrčková k výčtu zhruba 2 400 operací za rok.

Čekání: Půl roku

Doménou u ortopedických výkonů jsou zase totální endoprotézy. „Ročně u nás uskutečníme přes dva tisíce operací, přičemž endoprotetické operace v loňském roce dosáhly počtu sedm set za rok a o něco málo vyšší počet jsme dosáhli u artroskopií," upřesnil primář oddělení Pavel Kubát. Ortopedickému oddělení se přitom také podařilo snížit čekací lhůty na totální endoprotézy na maximálně půl roku.

A jak to vypadá s porodností? „Celorepublikově porodníci již několik let avizují pokles počtu porodů. Naše porodnice však zaznamenává naopak zvyšující se trend a návrat k letům 2008, 2010 a 2015, kdy jsme také překonali hranici 1 400 porodů. V roce 2016 se u nás narodilo 1 431 dětí a první měsíc roku 2017 se již narodilo přes sto dětí," poukázala Černo.

„Doufáme, že naše rodičky nám i v letošním roce zachovají přízeň. Na letní měsíce letošního roku plánujeme rekonstrukci porodních sálů, avšak rodit se u nás bude co do kvality v adekvátních náhradních pokojích, které zajistí rodičkám komfort a pohodlí," dodal k plánovaným akcím na letošní rok primář gynekologicko-porodnického brodského oddělení Pavel Antonín.