Na místě, kudy měl pod silnicí vést, není vidět žádná pracovní aktivita, kopat se stále nezačalo. Situaci kolem stavby, na jejíž realizaci dostala radnice i státní dotaci, vysvětlil místostarosta města Libor Honzárek.


V původních plánech se počítalo s tím, že realizace stavby začne v polovině prázdnin. Pak se mluvilo o konci srpna. Na Masarykově ulici se však stále nic neděje. Proč?


Vypadá to sice tak, že se na Masarykově ulici nic neděje, děje se však toho hodně v přípravném bloku. Pražská společnost Gordion pro nás vypracovala výběrové řízení na dodavatele stavby, jehož výsledky budeme znát v pondělí na zasedání rady města. Proces soutěže není jednoduchý, nějaký čas trvá otevření obálek, jejich posouzení a vyhodnocení.


Nedalo se však už dopředu předpokládat, jakou dlouhou přípravu si výběrové řízení a vyhodnocení výsledků vyžádá? Nedodržení termínů tak v očích veřejnosti snižuje důvěryhodnost radnice.


Těsné poté, co jsme získali subvenci ze Státního fondu infrastruktury, jsme se vyjádřili ve smyslu, že by práce mohly začít koncem prázdnin nebo začátkem září. Udělali jsme všechny kroky k tomu, abychom termín začátku stavby zbytečně neprodlužovali. Jsem přesvědčený, že jsme nepromarnili ani jediný den. Není problém v případě pochybností zveřejnit celý harmonogram od vyhlášení veřejné soutěže až po zahájení prací.


Když v pondělí rada města odsouhlasí vítěze výběrového řízení, jaké kroky budou následovat?


Pokud bude uchazeč vybrán, mají ostatní šanci do 15 dnů podat odvolání proti výběrovému řízení. Zároveň s tím však bude probíhat příprava smlouvy s vítězem. Po uplynutí lhůty pro odvolání by se tedy mohlo začít stavět.


Na první pohled to vypadá tak, že vás čeká ještě několik administrativních věcí. To je další zpoždění…


Prodleva může nastat maximálně v řádu několika dnů, nikoliv týdnů. Například na vydání stavebního povolení jsme pracovali už dávno předtím, v této chvíli jej máme a je platné.


Co však v případě, že nastanou neočekávané problémy a stavbu podchodu nebudeme moci do konce roku zvládnout. Státní dotace je přece podmíněná dokončením podchodu v roce 2008…


Některé skutečnosti samozřejmě ovlivnit nemůžeme. Jsou například klimatické podmínky, průtahy mohou nastat při případném odvolání účastníků soutěže, případně při výkopových pracích – to vše je důvodem, abychom se Státním fondem infrastruktury jednali o prodloužení termínu.


Za předpokladu, že vše půjde podle plánu, jste schopni dokončit stavbu do konce roku?


Projektant stavby potvrdil, že při dodržení technologické kázně je možné i takto náročnou stavbu zvládnout do konce roku. Takže jsem přesvědčen, že ano.