„Za prvních osm měsíců roku jsme z celoročního plánu příjmů ve výši 448 milionů korun zinkasovali 323 milionů, tedy 72,2 procenta.

Rovněž výdajová strana rozpočtu je v souladu se schváleným rozpočtem. Město vydalo 278 z plánovaných 499 milionů korun," upřesnil starosta města Jan Tecl. Řízený deficit rozpočtu ve výši 51 milionů korun, je financován výhradně ze zdrojů města akumulovaných v předchozích obdobích.

(dol)