Občanské sdružení Přátelé podlipnických kostelů vzniklo v roce 2001 na podporu tří polozapomenutých středověkých vysočinských kostelů se vzácnými malbami ze čtrnáctého století, které se nacházejí nedaleko hradu Lipnice – kostelů sv. Martina v Dolním Městě, sv. Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řečici.  V pořadí již 31. den pro podlipnické kostely a Svatojiřská pouť v Řečici proběhne tento rok v sobotu 26. dubna.

Farnost Lipnice nad Sázavou a občanské sdružení Přátelé podlipnických kostelů pořádají v sobotu 26. dubna 31. den pro podlipnické kostely se Svatojiřskou poutí.  Mezi jedenáctou a čtvrtou hodinou budou pro veřejnost zpřístupněny k prohlídkám tři polozapomenuté středověké vysočinské kostely se vzácnými malbami ze čtrnáctého století – kostel sv. Martina v Dolním Městě, sv. Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řečici. Všechny kostely se nacházejí nedaleko hradu Lipnice.

Kulturní program je u příležitosti blízkého svátku sv. Jiří tentokrát situován do prostor svatojiřského kostela v Řečici.

Ve čtrnáct hodin zde začne poutní mše svatá ke cti svatého Jiří, kterou bude celebrovat lipnický farář P. Pavel Veith.

Program bude pokračovat v šestnáct hodin benefičním koncertem s názvem „Jarní hudební setkání", který provede pražský pěvecký sbor Imbus pod vedením sbormistra Víta Novotného. V pestrém jarním programu zazní vedle sebe renesanční písně anglických mistrů Thomase Tallise a Johna Farmera, moderní duchovní hudba norského skladatele Ola Gjeilo či svatojiřská balada z repertoáru kapely Asonance.

V sedmnáct hodin naváže na koncert komentovaná prohlídka prostor svatojiřského kostela s odborníkem na dějiny umění.

Od dvaceti hodin na stejném místě začnou starokřesťanské nešpory s lucernariem s promluvou jáhna Jana Rückla.

Po celý den bude k vidění  také putovní výstava „Necháme to tak?" pořádaná občanským sdružením Zelené srdce, která seznamuje s osudy církevních památek a naším vztahem k nim.

Návštěvníci 31. dne pro podlipnické kostely budou mít příležitost přispět ve veřejné sbírce na další opravy kostelů.  Více o kostelech i činnosti sdružení na www.kostelniduch.net23.net

Jak bude vypadat program? 31. den pro podlipnické kostely a Svatojiřská pouť v Řečici u Humpolce se koná v sobotu  26. dubna 2014.

V 11:00 –  16:00  hodin budou otevřeny k prohlídkám kostely sv. Martina v Dolním Městě, sv. Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řečici.

V kostele  sv. Jiří v Řečici je ve 14:00  poutní mše svatá ke cti svatého Jiří , celebruje: P. Pavel Veith. V 16:00 je Jarní hudební setkání – benefiční koncert . Hraje pražský pěvecký sbor Imbus; sbormistr: Vít Novotný. V pestrém jarním programu zazní vedle sebe renesanční písně anglických mistrů Thomase Tallise a Johna Farmera, moderní duchovní hudba norského skladatele Ola Gjeilo či svatojiřská balada z repertoáru kapely Asonance. V 17:00  je komentovaná prohlídka kostela sv. Jiří . Ve 20:00  je Poděkování za světlo – Starokřesťanské nešpory s lucernariem,  modlitbu povede jáhen Jan Rückl. K vidění bude také putovní výstava pořádaná občanským sdružením Zelené srdce „Necháme to tak?", která seznamuje s osudy církevních památek a naším vztahem k nim.. Pořádá o. s. Přátelé podlipnických kostelů a farnost Lipnice nad Sázavou.

Během dne pro podlipnické kostely bude probíhat veřejná sbírka na další opravy kostelů.

Vlaďka Bartáková