Návštěvníci se v sobotu mohou těšit na komentované prohlídky všech třech památek. V 9.30 hodin začíná prohlídka kostela svatého Jiří v Řečici, v 10.30 si potom mohou lidé se zasvěceným komentářem prohlédnout kostel svatého Martina v Dolním Městě a v 11.30 proběhnou komentované prohlídky v kostele svaté Markéty v Loukově. Tady ve 14 hodin proběhne také slavnostní mše svatá ke cti svaté Markéty a přednáška Davida Vopřady Křesťanství v prvních staletích, která následuje v 15.15 hodin.

„V 18 hodin proběhne také představení divadla Víti Marčíka Malý princ. V kostele svatého Martina se pak ve 20.30 hodin bude konat Modlitba nešpor na prahu noci. Během celého dne mohou návštěvníci také přispět ve veřejné sbírce na další opravy podlipnických kostelů,“ doplnila za organizátory, kterým je sdružení Přátelé podlipnických kos telů, Vlaďka Bartáková.

Sdružení o záchranu tří gotických památek usiluje od roku 2001. Od té doby se jim na opravy podařilo shromáždit 16 milionů korun. Za ně se udělala většina základních prací. Oprava střech, odvodnění staveb, odvedení dešťové vody, zajištění vnitřních i vnějších omítek nebo odvětrání základového zdiva, aby se v kostelech zlepšilo klima.

To nejtěžší ale mají kostely ještě před sebou. Zrestaurování vzácných vrcholně gotických maleb, které představují styl charakteristický pro dobu Václava IV.