O tom, jak obyvatelé Pohledu vodovod postrádají, svědčí skutečnost, že obecní úřad vypsal anketu, ve které se Pohledští mohli vyjádřit, jak by zastupitelé měli investovat obecní peníze.

Vodovod má obec od roku 1909, prošel modernizací v 80. letech 20. století, vede od Svaté Anny a zásobuje pouze ulici Zámecká a část obce „nad strání", budovu zámku, fary, mateřské školy, hasičské zbrojnice, kadeřnictví a obecního úřadu. V těchto místech ale vodovod končí.

Pohledský vodovod spravují Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod (VAK HB), které se starají o jeho provoz i odstraňování závad a poruch. Projekt vodovodu má obec vypracován dokonce už od roku 2006, který bylo třeba aktualizovat. Loni na podzim podala obec Pohled žádost o vydání územního rozhodnutí týkající se stavby vodovodu. Následně nato vyzval stavební úřad obec, aby nejpozději do31. 1. 2017 doplnila žádost o některé údaje a podklady.

Závadou byl zejména nesouhlas vlastníků komunikací se souběhem vedení vodovodu v silničních pozemcích I. a II. třídy. Jednalo se o vlastníky z řad občanů i právnických osob. Projekt kanalizace a čistírny v obci Pohled je nyní ve fázi zpracování dokumentace pro žádost o vydání územního rozhodnutí. I v této záležitosti bylo projednáno umístění kanalizačního potrubí s vlastníky pozemků, přičemž některé pozemky obec odkoupila.