„I když první písemná zmínka o naší vsi je staršího data, rok 1265 považujeme za prvopočátek zrodu obce," řekla kronikářka Martina Bořilová. Připomeňme, že kamenný chrám (uprostřed snímku) po většinu času, až do likvidačního dekretu Josefa II., sloužil ženskému řádu cisterciácké orientace. Pro rok 2015 obec vydává týdenní stolní kalendář zvláštního druhu. Budou v něm historické i současné fotografie, ale také zevrubné dějiny obce z pera Martiny Bořilové. Kalendář bude poprvé k dostání na Svatoanenské pouti.

Ivo Havlík