Ve dnech 19. až 21. června totiž před 750 lety došlo k položení základního kamene kostela sv. Ondřeje v roce 1265, který založil řád cisterciaček.

Hlavní součástí oslav bylo bezesporu žehnání obecního praporu a znaku, které provedl opat želivského kláštera Jáchym Jaroslav Šimek.

V Pohledu aktivně pracuje celkem osm dobrovolných spolků. Loni došlo dokonce po dlouhých letech k obnově činnosti Českého červeného kříže.

Jak kráčela historie obcí , si mohli prohlédnout návštěvníci v objektu bývalé fary.