Samospráva se od roku 2005 potýkala s dluhem ve výši kolem 18 milionů korun, který vznikl v době, kdy se v obci nepodařilo dostavět základní školu. Kvůli tomu obec prodala  zámek, tím část dluhu pokryla, ale musela státu uhradit i zbývající část dluhu, včetně úroků. Do zástavy proto dala  hasičskou zbrojnici.

Splatit tak vysokou částku nebylo pro obec vůbec jednoduché. Starosta Milan Klement nikdy neskrýval, že se mu o celém případu nemluví lehce.

Letos ale přišla pozitivní správa. Zastupitelstvo obce dostalo informaci od krajského finančního úřadu, že ji  odpustil splátky úroků z prodlení a tím zaniklo i zástavní právo na budovu hasičské zbrojnice.

„Poprvé od roku 2004 tak může obec spravovat celý rozpočet, který není zatížen dluhem, ani zástavním právem na majetku obce," informoval starosta Klement.

Agilní hasičský sbor

Sbor dobrovolných hasičů Pohled byl se zástavou zbrojnice smířený, alespoň podle starosty sboru Jiřího Farky.

„To, že je budova hasičské zbrojnice v zástavě, nás v činnosti nijak neomezovalo. Její prostory můžeme i nadále využívat, nehledě k tomu, že objekt zbrojnice patří obci. My budeme jenom rádi, když se Pohledu podaří toho letitého dluhu zbavit," sdělil starosta hasičského sboru v době, kdy zástavní právo na zbrojnici vzniklo.

Že zástavní právo na zbrojnici pohledské hasiče skutečně neochromilo, svědčí fakt, že loni se v hasičské zbrojnici, přesněji v její klubovně, uskutečnilo celkem 83 různých akcí.

Sbor dobrovolných hasičů Pohled je na poli hasičského sportu velmi aktivní, má  družstvo mužů, žen i dětské družstvo. hasiči rovněž udržují společenský život obce.