Z toho necelých deset lidí jsou bezdomovci, kteří pobývají na ulici. V loňském roce na přelomu září a října město těmto lidem nabídlo přístřeší na zimu. Ti je však odmítli, a přišli tak o možnost přečkání zimy v pohodlí brodských ubytoven či v azylových domech v Jihlavě a v Třebíči. Zároveň je důležité zmínit, že celý servis s ubytováním by šel na účet radnice, a bezdomovci by nemuseli zaplatit ani korunu ze svého. Nabízí se tak otázka, proč to odmítli? Podle slov několika z nich by přišli o svobodu, jelikož v prostorách ubytoven a azylových domů je zákaz pití alkoholu. Stejně tak by si nemohli dělat, co se jim zlíbí. Ulice totiž nabízí absolutní volnost, kde jsou svými vlastními pány. Na druhou stranu si je potřeba uvědomit, že žít v zimě venku není rozhodně žádný med, což tito lidé jistě vědí. Když jsem se vydal podívat, jak žijí, nic mě asi nepřekvapilo. Všude samé odpadky, prázdné lahve od alkoholu, matrace, přikrývky a hromada špačků od cigaret. Škoda, že nebyli „doma". Pravděpodobně bych se jich zeptal, zda se jim opravdu líbí takhle žít, i když dostali možnost začít od začátku a vrátit se do běžného života.