Byli mezi nimi profesionálové – památkáři, architekti a projektanti, ale i zaměstnanci městských a obecních úřadů, studenti stavebních oborů, ale i ti, kteří považují historickou architekturu a stavební historii za své hobby.

Všichni přijali pozvání Libora Honzárka, zástupce předsedy Oblastní kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků, který konferenci nazvanou Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu uspořádal.

„Konferencí tohoto typu se již uskutečnila celá řada, ovšem v Havlíčkově Brodě vůbec poprvé nepřednášeli profesionálové profesionálům, ale profesionálové se tentokrát obrátili na lidi z běžné praxe. A to je fakt, který je nový a který oceňuji především," uvedla Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. Ta nad konferencí převzala záštitu.

Goryczková dodala, že vztahy mezi investory, projektanty a památkáři jsou u nás mnohdy zbytečně vygradované. „Vše, co přispěje k většímu pochopení a vzájemnému respektu v oblasti památkového urbanismu, je nutné přivítat a podporovat," zdůraznila Goryczková.

Konference se zúčastnila celá řada předních českých památkářů a architektů.

„Pohovořili například o vesnické a lidové architektuře v kontextu se současnou výstavbou. Věnovali se problematice historického stavebního detailu jako prvku zájmu památkové ochrany a prodiskutovali také problematiku koncepce veřejného prostranství v památkových zónách a rezervacích," řekl Honzárek.

Ten dodal, že diskutovány byly i tématické bloky o zahradní a krajinářské architektuře. „Pamatováno bylo také na otázky spojené s industriálními památkami," poznamenal Honzárek.