Prarodiče tohoto sochaře pocházeli z Krucemburku. Pískovcové kvádry pomníku a plastiky jsou časem a vliivem počasí značně poškozeny. Městys Krucemburk zažádal proto Kraj Vysočina o poskytnutí dotace a plánuje v tomto roce provést restaurátorské práce. Pomník byl na evangelickém hřbitově odhalen bezprostředně po skončení 2.světové války.