Na domě dělníci nedávno provedli opravu fasády. Protože si dům oblíbily jiřičky obecné a postavily si tu hnízda, byly během hnízdění ptáků opravy přerušeny. Pokračovaly až v září. Ale během stavebních prací bylo nutné stará hnízda sundat. Jenže na jaře se jiřičky opět vrátí a na hladké fasádě už hnízda nepostaví.

Město Havlíčkův Brod na návrh Agentury ochrany přírody a krajiny sáhlo k originálnímu řešení. Jedenáct párů jiřiček se na jaře vrátí do umělých hnízd. „Jenže památkáři nesouhlasili, aby se na fasádě historického domu se štukovou výzdobou objevila umělá hnízda běžně na trhu dostupná,“ sdělila Kateřina Machová ze Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, pod niž spadá i havlíčkobrodské pracoviště. Ekologové se rozhodli, že hnízda pro ptáky vyrobí ručně a vrátí je na fasádu tam, kde byla původě. „Použili jsme směs kvalitní omítkové malty a stavební lepidlo,“ popsal postup výroby Václav Hlaváč, ředitel Správy CHKO Žďárské vrchy.

Obydlí pro jiřičky odolají i útokům kavek, které mají na jiřičky spadeno. Vyrobit hnízda a vrátit je zpátky na fasádu trvalo ekologům několik hodin. Díky tomu se však všech jedenáct párů jiřiček má na jaře kam vrátit.

Jiřička obecná byla letos vyhlášena Českou společností ornitologickou jako Pták roku. Její populace ale klesá. Příčinou je také člověk, který hnízda jiřiček z fasád domů shazuje. „Jiřička žije na celé Vysočině, hlavně na venkově blízko chlévů a stájí. Jenže stáje a chlévy mizí, jiřičky se snaží hnízdit ve městech, pod střechami domů. Tam se ale setkávají s odporem vlastníků, kteří si stěžují na ptačí trus,“ vysvětlil Václav Hlaváč.