Počátkem března 2012 dorazil na ledečský úřad e-mail Franka Vorlíčka, ledečského rodáka, který žije 70 let v USA. Bývalý rodák se zmínil o skutečnosti, že na internetu objevil článek o ledečských židovských tórách, které za druhé světové války z Ledče na příkaz nacistů zmizely.

Tyto svitky v současné době uchovává jedna synagoga v Ohiu. Frank Vorlíček sám kontaktoval rabína Weisse, který projevil zájem poznat historii židovské komunity v Ledči. „Pana Vorlíčka jsem srdečně pozdravil a na čtenáře a všechny fanoušky historie mám jednu prosbu. Pokud máte ve svém držení jakékoliv materiály, vztahující se k tématu židovského města v Ledči, přineste nám je prosím k okopírování,“ vyzývá občany Ledče starosta Petr Vaněk.

Byť se jedná o historii relativně nedávnou, tak díky téměř úplnému vyvraždění ledečských Židů během II. světové války, se prakticky jedná o „bílé“ místo v dějinách Ledče.

O náboženské texty přišli ledečští Židé za druhé světové války. V knize o ledečské historii místního rodáka Františka Plevy se uvádí, že se pak staly součástí velkého souboru tór, které stát prodal v 60. letech do Londýna; odtud byly ledečské texty půjčeny do USA.

Kultovní židovské předměty zabavovali za války nacisté, kteří chtěli v Praze vybudovat „muzeum vyhynulé rasy”. Podle Plevovy knihy, Ledeč nad Sázavou – dějiny města, bylo odvezeno pět kusů tór, tedy pergamenových svitků s náboženským textem, několik cenných pláštíků na tóru, staré synagonální opony a další předměty. Celkem jich bylo 40, nejstarší pocházel z roku 1756.

Po kultovních předmětech přišli v roce 1942 na řadu lidé. Do transportů směřujících do koncentračních táborů jich nacisté odvlekli 45. Domů se nevrátil nikdo, píše se v knize.

Ledečské tóry se podle Plevy dostaly do souboru 1 564 kusů, které prodal československý stát do Londýna. Svitky pak byly restaurovány a zapůjčeny do židovských komunit po celém světě.