A není to poprvé, kdy se obyvatele měst a obcí ptají, zda není možné hradit poplatky za odpady spravedlivěji, to znamená, aby každý platil opravdu jen za odpad, který produkuje.

Zatím co někomu by stačilo vyvážet odpad jednou za měsíc, jiní si neumějí představit, že by plná popelnice stála před jejich domem víc jak týden. „Jako čtyřčlenná domácnost řádně třídíme odpad a tudíž do popelnice nemáme skoro co dávat. Prosím o informaci, zda lze u nás ve městě zvolit variantu frekvence vyvážení, třeba jednou za měsíc nebo jestli můžeme popelnici odhlásit, případně jestli existuje jiné řešení,“ ptá se například rodina Němcova, kterou by rovněž zajímalo, zda se do poplatku za odpady započítává i odvoz tříděného odpadu, jako je sklo, papír, plast, nebo biopodpad.

Vyvážet odpad jednou měsíčně, toho se naopak jiní majitelé popelnic děsí, nelíbí se jim ani vyvážení odpadů jednou za 14 dní. „Představa, že v létě budou popelnice cítit na kilometry a hlodavci budou mít hody. Už nyní je cítit biomasa po týdnu,“ stěžují si ostatní majitelé popelnic.

Odpady jsou drahé

Podle starosty Jana Martince se do nákladů na svoz odpadů se započítává samozřejmě i svoz tříděných odpadů. Dále provoz sběrného dvora, likvidace nebezpečných odpadů a další náklady, spojené s likvidací domovních odpadů. „Město platí za vysypání každého kontejneru asi 120 korun a dále platíme za likvidaci obsahu - plastů, skla,“ vysvětluje obyvatelům Ždírce starosta Martinec, za co všechno město při svážení odpadu platí. Část nákladů městu vrací společnost Eko-kom, ale celkově na systému odpadového hospodaření město prodělává.

„Víme, že systém platby na hlavu není spravedlivý, ale všechny další systémy, jako vážení odpadů, systém door to door - od dveří ke dveřím, jsou prozatím nákladnější a potřebují dořešit,“ konstatuje starosta. Město připravuje změny v systému likvidace domovních odpadů, ale nejde to ze dne na den. „Čtrnáctidenní interval odvozu je sice lacinější, ale vznikne mnoho průvodních problémů, zejména u bytových domů,“ podotkl Martinec.

„Jenom za svoz komunálního odpadu zaplatíme při intervalu jednou za týden téměř 81 tisíc korun za měsíc,“ říká místostarosta Bohumír Nikl a dodává: „Počet sběrných míst v letošním roce v nové zástavbě rodinných domů rozšíříme. V současné době nabízíme obyvatelům k pronájmu žluté kontejnery 240 litrů na třídění plastů.“

Ilustrační foto
Opilý muž bez řidičáku utíkal policistům. Vypátral ho psovod

Obyvatelé Ždírce stále mají možnost pronajmout si kontejnery 240 l na bioodpad. „Je potřeba důsledně třídit odpad v domácnosti. Cena uložení odpadů na skládkách se také zvyšuje,“ zdůrazňuje Nikl s tím, že město hledá možnosti snížení ceny za likvidací odpadu na všech místech. „V současné době jednáme se svozovou firmou o přesném vážení jednotlivých vytříděných druhů odpadů,“ dodává Nikl.

Petice za levnější odpad

Jednou týdně vyváží komunální odpad prakticky všechna města na Havlíčkobrodsku. Výše poplatků se majitelům popelnic nelíbí snad nikde. V roce 2015 dokonce vznikla petice s názvem, Co vytřídíš, neplatíš, kterou podpořilo více než devět tisíc lidí. Autoři petice, sdružení Arnika, petici předali do rukou krajského radního pro životní prostředí, Zdeňka Chláda. Občané skrze petici požadovali zejména zavedení spravedlivých plateb za odpad – tedy ten, kdo hodně třídí a málo plní popelnici, aby platil za odpady méně. Chtějí také ambicióznější cíle pro recyklaci, konkrétně třídění 50 % veškerého odpadu z domácností a živností, nikoli jen některých komodit domácího odpadu, jak je tomu v předkládaném plánu odpadového hospodářství kraje.

„Radní Zdeněk Chlád převzal materiály od sdruženía pozval účastníky na veřejné projednávání," informovala o osudu petice mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. Od té doby se ale v poplatcích za odpady nic nezměnilo.

Zvláštní výjimkou je Přibyslav, kde obyvatelé platí za odpad 250 korun za osobu a rok a městys Štoky. „Evidujeme sice některé lidi, kteří nemají popelnici vůbec, ale ti se většinou složí s někým dalším, a za svoz platí společně. Umožňuje to právě skutečnost, že platba je u nás vázaná na popelnici, ne na počet osob, které do ní odpad házejí," vysvětlil starosta městyse Pavel Královec. Ten dodal, že samospráva jde ještě dál. Obyvatelé, kteří radnici oznámí, že jsou schopni třídit tak perfektně, že popelnici nepotřebují, ji mít nemusejí. Podle starosty je taková skutečnost věcí důvěry, a ještě se nestalo, že by se některý občan Štoků snažil radnici podvést.