„I přesto zůstane porodnice plně funkční. Nachystány budou náhradní prostory, které umožní porody při zachování soukromí a pohodlí pro rodičku i osobu blízkou u porodu. Stejně tak bude zajištěna péče našeho perinatologického centra," upozornila mluvčí nemocnice Petra Černo budoucí maminky, které mají na toto období plánovaný termín porodu.

Od září na rodičky budou čekat moderní porodní sály boxového typu s nejmodernějším vybavením a zajišťující maximální komfort pro rodičky i blízké osoby. Podle mluvčí půjde o progresivní pracoviště s návazností na rozšířené perinatologické centrum.

„Zaslechl jsem již nyní mnoho obav a stesků v souvislosti s rekonstrukcí porodních sálů. Chci uklidnit naše rodičky, neboť rekonstrukce je plánována na prázdninové období. Naší snahou bude zajistit odpovídající prostory na oddělení, obvyklé služby s minimálním omezením," sdělil primář gynekologicko-porodnického oddělení Pavel Antonín.

Nemocnici byla schválena na tuto náročnou modernizaci dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů.