Již druhým rokem vykonávají praxi sestřičky ze slovenské Jeseniovy lékařské fakulty v Martině, Nejsou to ale první zdravotníci ze zahraničí, kteří na Vysočině získávají zkušenosti

„Ústavu ošetřovatelství, praxi v naší nemocnici. Cílem projektu je předávání si zkušeností a navázání vzájemné spolupráce. I letos se mohou rodičky na gynekologicko-porodnickém oddělení naší nemocnice setkat se slovensky hovořícími zdravotními sestřičkami," informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Výměna zkušeností

Jde o studentky, které jsou v Brodě v letních měsících na stáži, získávají zkušenosti a nahlédnou pod pokličku praxe porodní asistentky v České republice. Studentky dle svých slov oceňují zejména příjemné, velice moderně vybavené a proaktivní prostředí porodních sálů a individuální přístup k rodičkám. „K navázání kontaktu na slovenskou vysokou školu došlo v rámci spolupráce s Vysokou polytechnickou školou v Jihlavě. Pro obě strany je přínosné zkonzultovat si postupy v ošetřovatelské péči, zhodnotit rozdílnost vedení zdravotnické dokumentace a další věci jako je poporodní bonding, který je u nás běžnou věcí a na slovenské straně není tolik využíván," konstatovala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Lada Nováková.

Zároveň navázání spolupráce může v budoucnu pomoci se získáváním zdravotnického personálu ze Slovenské republiky. Aktuálně v naší nemocnici pracuje deset lékařů a sester ze Slovenska. Stáže přispívají také ke zvyšování jazykové vybavenosti na straně zdravotníků. Ročně využije služeb brodské porodnice průměrně pět slovenských rodiček.

Zdravotní sestřičky z Martina ale nejsou první zdravotníci ze zahraničí, kteří v Havlíčkově Brodě získávají zkušenosti. Hlavně doktoři z východní Evropy mají dlouhodobě zájem o totální náhrady kloubů. Zajímají se o to, jak tyto operace provádějí odborníci v havlíčkobrodské nemocnici. Ortopedické oddělení brodské nemocnice navštívili před více než třemi lety dva traumatologové z Voroněže.

„Naši lékaři pro ně připravili program čtyř operací. Tři operace totální endoprotézy a speciální operaci totální náhrady kořenového kloubu palce ruky s použitím francouzské protézy Maia," informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Letitá spolupráce

Ortopedické oddělení školí lékaře ze zahraničí i několikrát v roce. Do Brodu přijeli na stáž lékaři také z Bulharska a dalších zemí východní Evropy. „Tato spolupráce byla zahájena již před lety. Naši specialisté byli osloveni, aby proškolili ortopedy z těchto států v některých specializovaných operačních výkonech. Zejména jde o totální náhrady kolenního, kyčelního či ramenního kloubu," upřesnila mluvčí.

Například lékař Lubomír Trtík navštívil hlavní traumatologii voroněžské oblasti vedenou Sergejem Polozovem. Ten se stal na oplátku hostem brodské nemocnice.

Havlíčkobrodská nemocnice rovněž otevřela nové školicí centrum firmy Carl Zeiss pro diagnostiku a implantaci nitroočních čoček v České republice má sloužit lékařům z celé České republiky i ze zahraničí.