Konkrétně se jedná o úsek mezi Smrčnou a Sluneční zátokou. Stezka ve složitém terénu Přírodní rezervace Stvořidla v údolí řeky Sázavy by podle předběžných odhadů měla stát okolo padesáti milionů korun.

Podle starosty Světlé nad Sázavou Jana Tourka je vše zatím ve fázi příprav a jednání. „Zatím pouze proběhlo jednání se starosty obcí na trase plánované cyklostezky, tedy Trpišovice, Bojiště, Vilémovice a samozřejmě se starostou z Ledče nad Sázavou. Představa je taková, že světelská radnice vypracuje projektovou dokumentaci, která se bude týkat pouze majetkoprávních záležitostí, tedy výkupu pozemků na trase cyklostezky," uvedl Tourek. Ten dodal, že dokumentace by měla obsahovat i základní geografické zaměření.

„Rovněž musí proběhnout jednání s Krajem Vysočina, včetně vyjádření odboru životního prostředí, jelikož cyklostezka by měla vést chráněnou krajinnou oblastí," konstatoval Tourek. Ten podotkl, že proběhlo i jednání se starostou z Ledče nad Sázavou Zdeňkem Tůmou za účasti senátora Jaromíra Strnada za Kutnohorsko a Havlíčkobrodsko. „Dohodli jsme se na tom, že světelská radnice tuto část projektové dokumentace zaplatí, přičemž ledečská radnice darem přispěje na druhou polovinu této dokumentace," vysvětlil Tourek s tím, že Ledeč nad Sázavou tento dar projedná na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Podle ledečského starosty jde o velmi citlivé téma s ohledem na předchozí zkušenosti s výstavbou cyklostezky z Ledče nad Sázavou do Sluneční zátoky. „Vše musíme projednat na zasedání zastupitelstva města, přičemž jako starosta jsem rozhodně pro," řekl Tůma. Ten pokračoval, že vše je fázi příprav a jednání. „Samozřejmě musíme vyjednat všechna potřebná povolení, včetně výkupu pozemků.

Každopádně jsme tomuto návrhu nakloněni a stojíme o společné propojení obou měst cyklostezkou," konstatoval Tůma.

Světelský starosta také předpokládá, že se podaří na stavbu sehnat nějaké dotace. „Od nové cyklostezky si především slibujeme zatraktivnění světelského regionu a přilákání nových turistů. Samozřejmě nechceme nijak zasahovat do Přírodní rezervace Stvořidla," uvedl Tourek.

Ten dodal, že pokud by vše šlo podle plánů, mohlo by se již příští rok na podzim začít stavět.

Světlá nad Sázavou však není jediné město, které usiluje o propojení cyklostezkou. Podobný záměr plánuje i Zruč nad Sázavou, která se chce spojit se Světlou nad Sázavou. Podle zručského starosty Martina Hujera se aktuálně připravuje projektová dokumentace na prodloužení stávající cyklostezky směrem na Světlou. „Jde o úsek, který je dlouhý zhruba jeden a půl kilometru, takže zase budeme o kousek blíž. Radnice je každopádně nakloněna propojení obou měst," uvedl Hujer. V budoucnosti by mohlo dojít i k propojení havlíčkobrodské cyklostezky s tou světelskou, která by vedla až do Ledče.