„Obyvatelé Občin mají problémy s vodou. Mají jen místní zdroje a voda z nich je pořád horší. Občiny a Klanečná jsou poslední místa, kde není vodovod. V Klanečné ho budujeme letos,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Stejskal proč Brod nechá do Občin zavést vodovod.

Náklady na stavbu jsou 6,4 milionů, z toho polovinu pokryjí státní dotace. Na vodovod vyhlásí Brod výběrové řízení. Stavba začne hned v příštím roce. Současně s vodovodním potrubím nechá brodská radnice do země uložit kabely pro veřejné osvětlení. V letošním roce dělníci dělají výkopy pro vodovod v Klanečné.