„Povrch komunikace budou tvořit kamenné kostky a chodníky pokryje kamenná mozaika. V rámci prací plánujeme i odvodnění komunikace a nové veřejné osvětlení,“ popsal vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš. Vzhled komunikace bude korespondovat s první etapou její opravy, která probíhala v roce 2016.

„Práce na komunikaci si vyžádají dopravní uzavírku dotčeného úseku. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 bude vedena ulicemi Štáflova, Dobrovského, Chotěbořská, P. F. Ledvinky, Nad Sady, U Stadionu a U Trojice. Autobusy obsluhující sportovní areál Kotlina budou parkovat u koupaliště v ulici Chotěbořská.

Oprava Štáflovy ulice, která bude plně průjezdná o letních prázdninách, si vyžádá náklady necelých 5 milionů korun," doplnila Doležalová.