Projekt, který se již před několika lety objevil mezi prioritami města, začíná nabývat reálné podoby. „Měli bychom tady takové zařízení mít, nejsme proti,“ myslí si přibyslavští manželé Rosečtí. Lidé, kteří tuto službu potřebují, jezdí jinam. Například do Havlíčkova Brodu.

Přibyslav podle místostarosty Michaela Omese opakovaně žádala Kraj Vysočina o zařazení projektu denního stacionáře do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Město navrhovalo model, že vybuduje zařízení, které by následně provozovala Oblastní charita Havlíčkův Brod. „Představitelé Kraje Vysočina poté přišli s variantou krajského zařízení, které by vybudoval a  provozoval kraj. Stejně jako podobná zařízení na území celé Vysočiny. Tato poslední zmíněná varianta je právě na stole a slibuje, že by se mohlo jednat o konečné řešení,“ zdůraznil Omes.

Kamil Tesárek je v technických službách vedoucí střediska nakládání s opady.
Novinka na sběrném dvoře v Brodě: uložení odpadu hlídá dozor

Denní stacionář a chráněné bydlení představují dva rodinné domy pro poskytování pobytových sociálních služeb. „Každý dům je pro šest lidí. V případě chráněného bydlení jde o dvě samostatné domácnosti. Jedna pro čtyři, druhá pro dvě osoby,“ upřesnil Roman Sýkora z krajského úřadu.

Zázemí zde najdou dospělí s mentálním a  kombinovaným postižením, podporu a  péči zajistí odborný personál včetně zdravotní sestry. Dále je v plánu denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří však žijí v Přibyslavi a blízkém okolí ve své rodině a do stacionáře přijdou jen přes den. „Okamžitá kapacita denního stacionáře je asi deset lidí,“ doplnil Omes. Pokud se podaří získat dotaci, stavět by se mohlo začít příští rok.