Cesta do prvního patra je pro většinu zdravotně postižených pacientů velmi namáhavá.

„Tohoto problému jsme si vědomi. Město Přibyslav se snažilo prostřednictvím pana starosty o jednání v této věci, ale bylo neúspěšné," říká místostarosta Martin Kamarád.

Budova střediska je v soukromém vlastnictví, a proto řešení tohoto stavu je na vlastnících nemovitosti.

„V minulosti bylo právě s vlastníky jednáno a byla prověřována jedna z ekonomicky méně náročnějších variant zpřístupnění, ale ta nebyla bohužel technicky proveditelná. Město vyšlo alespoň vstříc nové lékařce a pronajalo jí prostory v přízemí mateřské školy v Tyršově ulici. Zde by měl být přístup do ordinace jednodušší, i když také ne, bezbariérový," dodal místostarosta.