Besedu o těžbě uranu v lokalitě Brzkov na jihlavsko – havlíčkobrodském pomezí připravila na páteční veče v Přibyslavi Nadace Via a sdružení Naše budoucnost bez uranu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR navrhlo vládě, aby státní podnik Diamo začal připravovat, a to již v horizontu nadcházejících pěti let, těžbu v ložisku Brzkov a Horní Věžnice. Nový důl by se tam měl začít hloubit v roce 2019, po ukončení těžby v Dolní Rožínce na Žďársku.

Důl u Brzkova by měl fungovat asi 20 let a vytěžit by se z něho mělo 2 940 až 4 440 tun uranu, který by se měl převážet do úpravny v Dolní Rožínce. Obyvatelům dotčené lokality se to nelíbí, mají obavy ze znečištění, prašnosti, hluku, výskytu radonu a rozsáhlého poškození krajiny. Už více než 1 700 občanů podepsalo petici, kterou obdržel premiér Bohuslav Sobotka.

Podle Pavla Kaviny, ředitele surovinové a energetické bezpečnosti, z Ministerstva průmyslu a obchodu, je třeba vidět celý problém z globálního hlediska.

Útlum těžby v Evropě

„Evropa prožívá ekonomickou krizi, světový trh s nerostnými surovinami ovládla hlavně Čína. Evropa zaspala, utlumila těžební průmysl, a tak se stala závislou na dovozech," nastínil problém Kavina. Ten dodal, že Česko je ve výhodné pozici. „Uran má, což může využít ke svému prospěchu, neboť uran zůstává surovinou budoucnosti," zdůraznil Kavina a nabídl všem účastníkům besedy, aby navštívili uranový důl v Dolní Rožínce, aby se podívali, jak těžba vypadá, jak šetrné metody těžby se dnes užívají.

Edvard Sequens, energetický poradce sdružení Calla, energetický optimismus Pavla Kaviny nesdílí.

„Platná surovinová politika ČR s novou těžbou uranu nepočítá. Nemá smysl přesouvat sociální problém s horníky v končícím dole v Rožné na novou lokalitu a ničit další životní prostředí. Navíc jaderné elektrárny se pomalu odstavují a stárnou. Kromě toho objem vytěženého uranu v Brzkově by pokryl spotřebu paliva pro elektrárnu v Dukovanech a Temelínu tak na sedm let," konstatoval Sequens. Ten připomněl druhotné dopady těžby v podobě nevratně poškozeného životního prostředí. Nehledě na to, že cena nemovitostí v oblasti těžby by klesla k nule, nemovitosti by byly neprodejnými.

Nádory plic a kůže, vývojové poruchy, rakoviny, smrt. To jsou podle doktora Miroslava Šuty, odborníka v oblasti zdravotních rizik, výsledky delšího kontaktu lidského organismu s uranem. „Navíc uran je zákeřný v tom, že na rozdíl od jiných škodlivých látek a jedů nelze určit minimální množství, které organismu neškodí. Při jeho rozpadu navíc vzniká škodlivý radon a nebezpečné olovo, které jsou dalšími riziky pro lidské zdraví," zdůraznil lékař a představil výsledky svých výzkumů v oblasti zdravotních rizik, které prováděl například u horníků v Jáchymově.

„Chceme žít v neporušené přírodě a zdravém životním prostředí. Těžba uranové rudy doslova za humny našich obydlí negativně ovlivní život této i následujících generací v širokém okolí," shrnula názory odpůrců těžby uranové rudy v Brzkově Marie Vencová za spolek Naše budoucnost bez uranu.

Odpůrců těžby se sešlo asi čtyřicet. Co je zajímalo nejvíc, bylo datum případného zahájení těžby. „Zajímalo by nás, kdy se začne s těžbou. Stavba obyčejné silnice trvá i deset let, ale tak náročný podnik, jako je těžba uranu, má být zahájen za pár roků. Jak stihne ministerstvo zajistit pro firmu Diamo stavební povolení, když obyvatelé dotyčné lokality nesouhlasí? Bude se zase vyvlastňovat?" ozvalo se několik přítomných.

„Jsme z České Jablonné, těžbu uranu bychom měli za zády, neumím si představit v takové lokalitě žít," postěžovala si paní Věra.

„Jsme zásadně proti," konstatoval jeden z přítomných, přibyslavský zastupitel, Ota Benc.

„Nevím, proč by se měla uranová ruda u nás těžit, když Česko není schopné ji zpracovat," vrtěl hlavou další z účastníků besedy pan Ondřej.

„Současné vedení přibyslavské radnice je proti těžbě, zvlášť za situace, kdy s místní samosprávou nikdo nejedná," zdůraznil starosta Martin Kamarád s tím, že k otevření dolů stejně jednou dojde, ale mělo by to být za úplně jiných podmínek. „Ocitáme se v situaci, kdy Kraj Vysočina dal k těžbě souhlas, ale s místní samosprávou, která s tím nesouhlasí, nikdo nejedná. Navíc plánovaná těžba nijak neřeší situaci našich obcí, nezaměstnanost a podobně," shrnul starosta postoj přibyslavské radnice .